D66 Lochem luistert naar inwoners

Lochem – De afgelopen weken hebben de leden van D66 Lochem deur na deur hun oor te luister gelegd. Veel inwoners voelen zich niet meer door ‘de politiek’ vertegenwoordigd. Dat wil D66 veranderen.

Heel gewone, alledaagse dingen spelen de grootste rol, zo bleek uit de gesprekken. Van het ophalen van vuilnis, zorg voor kwetsbare mensen, onderhoud van het plantsoen, sportaccommodaties tot goed onderhouden fiets- en zandpaden. Wat opvalt is dat iedereen eigenlijk hetzelfde wil: dat alles perfect geregeld is. Maar het probleem is, dat er een beperkte hoeveelheid belastinggeld beschikbaar is om de gemeenschappelijke doelen uit te voeren. Hoe moet dat dan? Waar gaat geld naartoe en wat kunnen mensen zelf doen, als de overheid het niet regelt? Hoe bepaal je waar het geld wél naartoe gaat? Dat zijn keuzes die de gemeenteraad voor inwoners maakt.

Rol gemeentelijke politiek steeds belangrijker
Lokale politiek is enorm belangrijk voor het dagelijks leven van iedereen. De rol van de gemeentelijke politiek en bestuur is de afgelopen jaren verder gegroeid. In de vorige regeerperiode hebben de gemeenten steeds meer taken van het rijk overgenomen. Zo zijn de gemeenten sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg, de lichtere langdurige zorg (huishoudelijke hulp) en de begeleiding van gehandicapten naar de arbeidsmarkt. Maar het gaat ook om sociale voorzieningen en werkgelegenheid, veiligheid en duurzaamheid: het zijn zaken waar je moeilijk omheen kan, en waar je als inwoner door middel van gemeentelijke belastingen en heffingen aan meebetaalt.

Inwoners hebben invloed
Op woensdag 21 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Door te gaan stemmen kun je als inwoner invloed uitoefenen op de keuzes die er binnen de gemeente worden gemaakt. Door te stemmen worden vertegenwoordigers gekozen, die vervolgens uw stem kunnen laten horen. Op die manier hebben inwoners invloed. Hamp Harmsen, lijsttrekker D66 Lochem: “Wat D66 betreft gaan we dit veel meer samen met u doen. Dat kan onder meer door u aan te melden voor het burgerpanel (Lochemspreekt.nl). Daarmee kunt u uw mening geven, en hebt u invloed op keuzes waar het geld naartoe gaat”.

Raadsakkoord voorkomt gekissebis
“D66 Lochem streeft naar een raadsakkoord, waarmee wij alle energie van de raadsleden richten op het maken van afspraken aan het begin van de raadsperiode, zodat ook de gemeente alle energie kan richten op het uitvoeren van haar taken voor u en niet wordt belemmerd of geblokkeerd door politiek gekissebis”, aldus Hamp Harmsen.

Op lochem.d66.nl is meer te lezen over de standpunten van D66 Lochem.