Wat is stormschade?
Onder stormschade valt schade die aangericht is door stormen met windkracht 7 of hoger. Deze windkracht moet zijn gemeten door het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut). Gaat het om een plaatselijke storm en heeft het KNMI daar niet gemeten wat de windkracht was? Geen zorgen, dat hoeft nog niet te betekenen dat je niks vergoed krijgt. Is er bijvoorbeeld alleen stormschade ontstaan in Haarlem, Amsterdam of Alkmaar en melden meerdere bewoners binnen een straal van tien kilometer schade bij hun verzekeraar? Dan zien verzekeraars deze meldingen meestal als bewijs van een daadwerkelijke storm.

Stormschade verzekering: inboedel en opstal
Stormschade aan je woning kun je vergoed krijgen vanuit de opstalverzekering. In sommige gevallen moet je een beroep doen op de inboedelverzekering. Welke dekking je bij de opstalverzekering ook kiest, voor stormschade ben je altijd verzekerd. De opstalverzekering biedt een dekking voor schade aan de woning en alles wat nagelvast zit aan het huis, zoals bijvoorbeeld rolluiken en het dak. Schade aan losse onderdelen in en om de woning, zoals een barbecue en tuinmeubelen, wordt vergoed vanuit de inboedelverzekering. In de meeste gevallen zul je bij stormschade een beroep doen op de opstalverzekering.

Als je een huurwoning hebt, is de verhuurder verantwoordelijk voor het afsluiten van een opstalverzekering. Heb je stormschade aan de huurwoning die valt onder de opstalverzekering? Neem dan contact op met de verhuurder. Deze kan de verzekeraar dan benaderen over de schade. Is er schade ontstaan aan de inboedel? Een inboedelverzekering moet je zelf afsluiten, maar in sommige gevallen regelt de verhuurder deze verzekering ook. Is dat in jouw geval zo? Benader de verhuurder dan ook over de schade aan de inboedel. Heb je zelf een inboedelverzekering afgesloten? Neem dan zelf contact op met de verzekeraar.

Welke stormschade wordt vergoed?
Door heftige stormen, kan er schade ontstaan aan en rondom je woning. Dakpannen die van de daken waaien, schuttingen en zonnepanelen die beschadigen, een boom die op het huis valt, een dak dat bezwijkt onder het gewicht van een dik pak sneeuw en lekkage door storm waardoor waterschade ontstaat. Allemaal scenario’s van stormschade waarvoor je in de meeste gevallen een beroep kunt doen op je opstalverzekering. Kortom: voor alle schade aan de woning die ontstaat door een storm met windkracht 7 of hoger, kun je aankloppen bij de opstalverzekeraar. Sommige verzekeraars bieden een vergoeding bij schade door wind zonder dat de windkracht bepalend is. Schade is schade, vinden ze dan. Voor stormschade aan de inboedel – dus verplaatsbare spullen in en rondom het huis – kun je de inboedelverzekeraar benaderen.

Naast directe schade, kan er ook gevolgschade ontstaan door een storm. Denk hierbij aan waterschade door een lekkage die is ontstaan door het wegwaaien van dakpannen. Of aan schade die door jouw omgevallen boom aan de woning van de buren is ontstaan. Ook hiervoor kun je naar de opstalverzekeraar stappen.

Wel zijn er uitzonderingen. Kon je de schade voorkomen, dan krijg je geen vergoeding. Heb je bijvoorbeeld slecht onderhoud verricht aan de woning, of heb je de ramen of deuren open laten staan tijdens een storm en is hierdoor schade ontstaan? Dan wordt dit gezien als je eigen schuld. Verder wordt niet alle waterschade vergoed. Zo valt schade door grondwater, overstroming bij het doorbreken van de dijken en sluizen, kades en waterkeringen niet onder de dekking.

Stormschade melden
Als je stormschade hebt opgelopen, dan moet je dit zo snel mogelijk melden bij de verzekeraar waarbij je de opstalverzekering (of inboedelverzekering) hebt afgesloten. Bel de verzekeraar op en bespreek wat je moet doen. Het kan zijn dat je zelf noodvoorzieningen moet treffen om verdere schade te voorkomen. Maar soms moet je de boel juist de boel laten, zodat experts de schade kunnen opnemen. Wat altijd goed is om te doen, is foto’s maken van de schade. Die kunnen namelijk gelden als bewijsmateriaal.

Stuurt de verzekeraar een expert langs – bijvoorbeeld een glaszetter, loodgieter of timmerman – dan zal de verzekeraar de kosten direct aan het schadebedrijf uitkeren. Jij hebt daar dan geen omkijken naar. Wel geldt er bij stormschade een eigen risico dat je eerst zelf moet voldoen voordat je kosten vergoed krijgt.

Stormschade eigen risico
Bij een opstalverzekering betaal je een eigen risico voordat je schade vergoed krijgt. Vaak staat dit bedrag op € 150,-, maar je kunt dit bedrag ook omhoog brengen of juist op nul euro zetten. Het eigen risico geldt niet voor alle schades, maar voor stormschade wel. Hierbij geldt zelfs een hoger eigen risico. Over het algemeen betaal je twee duizendste van het bedrag waarvoor je de woning hebt verzekerd. Meestal ligt dit bedrag tussen de € 200,- en € 500,-. Bij de inboedelverzekering hanteren verzekeraars dezelfde regelt voor het eigen risico.

Bedrag schadevergoeding
Welk bedrag je uitgekeerd krijgt, hangt af van de verzekering. Heb je schade aan spullen, dan wordt de zogenaamde 40%-regeling gebruikt om te bepalen hoeveel de verzekeraar uitkeert bij onherstelbare schade. Is je bank nog meer dan 40% van de nieuwwaarde waard? Dan krijg je vaak de nieuwwaarde terug. Is dit niet het geval dan is de dagwaarde van toepassing. Bij stormschade aan je zonwering en buitenlampen geldt in de meeste gevallen altijd de dagwaarde.

Veelvoorkomende stormschades
Bepaalde stormschades komen vaker voor dan andere. Zo zorgen afgebroken, rondvliegende takken en omgewaaide bomen voor veel schade bij extreme stormen. Verder ontstaat er vaak schade aan schuttingen, daken, dakpannen en dakgoten. Ook zonnepanelen blijven niet altijd onaangetast (op het dak liggen). Auto’s zijn bij stormen ook vaak de dupe, maar voor stormschade aan de auto moet je een beroep doen op de autoverzekering.

Stormschade schutting
Is er schade ontstaan aan de schutting? Dan kun je hiervoor een beroep doen op de opstalverzekering. Soms wordt niet alle schade aan een schutting vergoed. Dit is het geval als de schutting op de erfgrens gaat. De buurman is dan namelijk verantwoordelijk voor de andere helft van de kosten. Om deze reden krijg je dan vijftig procent van de kosten vergoed. De buurman of buurvrouw kan dan de eigen opstalverzekeraar benaderen.

Stormschade dak, dakpannen, dakgoot
Daken raken tijdens stormen vaker dan eens beschadigd. Losliggende dakpannen die van het dak waaien, loslatende (platte) daken en rieten daken die niet in takt blijven… Daken die in goede conditie verkeren lopen minder risico. Controleer het dak daarom met regelmaat – een paar keer per jaar – zodat je ervoor kunt zorgen dat dit in orde is. Belangrijk ook met het oog op een vergoeding bij schade; voldoet je dak aan de bouweisen van de overheid of aan de garantievoorwaarden van aannemers? Dan is de kans groot dat je de kosten door de stormschade vergoed krijgt.

Stormschade zonnepanelen
Het zou niet moeten, maar zonnepanelen kunnen van daken afwaaien bij extreem harde windstoten. Is er een goed montagesysteem, dan is de kans klein dat dit gebeurt. Denk bij de aanschaf dus niet alleen aan de prijs van de panelen, maar ook aan een goed bevestigingssysteem.

Stormschade auto
Als er door een storm schade ontstaat aan de auto, dan kun je hiervoor geen beroep doen op de opstal- of inboedelverzekering. Hiermee moet je een beroep doen op de autoverzekering. Niet met alle autoverzekeringen wordt stormschade aan de auto vergoed. Met een WA-verzekering ben je namelijk alleen verzekerd tegen schade die jij aanricht aan de auto van anderen. Met een WA-beperkt-casco-verzekering en een allriskverzekering zijn kosten door stormschade wel gedekt. Goed om te weten; claim je schade die ontstaan is door storm, brand of natuurgeweld? Dan heeft dit vaak geen invloed op je schadevrije jaren.

Tips om stormschade te voorkomen
Is er een storm op komst? Bereid je dan goed voor en controleer bepaalde zaken vóór de storm:

  • Zorg ervoor dat je ramen en deuren goed sluit, zodat de wind deze niet los kan trekken en zodat regen, hagel en sneeuw niet naar binnen kunnen komen.
  • Check de spullen in de voor- en achtertuin of op je balkon; zorg ervoor dat deze vastliggen en niet weg kunnen waaien. Haal ze desnoods naar binnen of ze zet ze in een schuur of garage.
  • Heb je een tuin met een schutting? Controleer dan of deze stevig staat en ondersteun deze als dat niet zo is.
  • Kijk of er dakpannen los of scheef liggen. Deze zijn een gevaar als het gaat stormen. Niet zozeer met het oog op mega schade aan de woning, maar vooral voor spullen en mensen rondom de woning zelf. Ook kan er lekkage ontstaan als dakpannen van het dak verdwijnen.
  • Als je een rieten dak hebt, dan is het handig om te controleren of er geen riet omhoog staat.
  • Heb je een plat dak? Controleer dan een paar keer in het jaar of de dakranden niet losraken en of het dakgrind goed verdeeld is. Is er iets mis met het dak, laat dit dan behandelen door een dakbedekker.
  • Heb je zonnepanelen? Controleer dan of de zonnepanelen nog goed vastliggen. Zo kun je voorkomen dat er tijdens de storm iets fout gaat.
  • Staan er bomen in je tuin of vlak bij jouw woning? Kijk dan of er loshangende of dode takken in hangen, haal die weg als dat mogelijk is. Takken vormen zeker een schaderisico. Schakel je een bedrijf in om de boom preventief te snoeien voor de naderende storm, dan kun je de kosten hiervoor soms op de verzekering gooien. Deze kosten die je preventief maakt om schade te voorkomen hebben een naam; bereddingskosten. Deze krijg je soms vergoed als je hiermee directe schadedreiging vermindert of verhelpt. Check vooraf bij je verzekeraar of de kosten vallen onder bereddingskosten.

Storm Nederland
Nederland staat niet bekend om haar mooie weer. Regen treft ons land vaker dan de meeste van ons zouden willen en ook waait het vaak. Vervelend, maar naast natregenen en die vervloekte tegenwind op de fiets is er meestal niks aan de hand. Op zo’n vier tot vijf keer per jaar na dan, wanneer er een grotere storm over het land trekt. Bij storm ontstaat er vaak schade aan woningen, personen en auto’s. Vooral in de winter en de herfst komen stormen in Nederland voor. Dit komt door de grote tegenstelling in temperatuur in de atmosfeer; de oorzaak van storm. Het KNMI spreekt pas van een storm als windkracht 9 wordt aangetikt. Verzekeraars hanteren windkracht 7. Vooral in kustgebieden worden vaak hoge windsnelheden gemeten. In Vlissingen stormt het meerdere keren per jaar, terwijl windkracht 9 in de Bilt maar eens in de zeventig jaar wordt gemeten. De grootste stormen in Nederland zijn door het KNMI in kaart gebracht.

Bron: pricewise.nl