Gelderland laat zien: gebiedsgerichte stikstofaanpak werkt

Om het stikstofprobleem op te lossen is actie nodig. Provincie Gelderland doet dat en boekt met de Gelderse vrijwillige opkoopregeling kalverhouderij ook resultaat. Deze regeling levert 230.000 mol per jaar op. Dat komt deels ten goede aan de natuur. De rest komt in de Gelderse Stikstofbank (GSB). Met deze stikstofruimte kunnen we Gelderse initiatieven mogelijk maken. Over de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de stikstofbank en over de verdeling zijn verdere afspraken nodig. Dat stellen Gedeputeerde Staten van Gelderland. Provinciale Staten vergaderen hier binnenkort over.

In Gelderland werken we met de Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS) aan het verlagen van de uitstoot en neerslag van stikstof. We willen in Gelderland kunnen wonen, werken, leven en recreëren. Om dat te kunnen blijven doen moet de uitstoot en neerslag van stikstof omlaag om de natuur weer sterker te maken. In Gelderland zijn afspraken gemaakt met partners uit de industrie, landbouw, mobiliteit, bouw en natuur om de uitstoot van stikstof te verlagen.

230.000 mol per jaar

Daarnaast is stikstofruimte nodig om nieuwe maatschappelijk en economische activiteiten toe te staan die stikstofruimte nodig hebben. Deze ruimte ontstaat bijvoorbeeld als bestaande vergunningen worden ingetrokken. De Gelderse stikstofbank registreert dan de ruimte die vrijkomt. Provinciale Staten hebben in 2020 20 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de vrijwillige opkoopregeling kalverhouderij. Inmiddels zijn hiervan vooralsnog 4 bedrijven aangekocht, met een totale stikstofruimte van 230.000 mol per jaar. Met een aantal andere ondernemers lopen nog gesprekken. De opbrengst van de regeling kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan het helpen van Gelderse PAS-melders. En levert ruimte voor woningbouw.

Geen reservaat

Voor Gelderland staat voorop dat we een duurzaam toekomstperspectief willen voor de landbouw en voor het landelijk gebied. Gedeputeerde Peter Drenth: “Gerichte aankoop biedt ruimte voor vergunningverlening én ruimte voor boeren die willen blijven boeren. Daarom steken we juist ook veel geld in verduurzaming. Gelderland wil geen reservaat worden. Wij hebben een grote agrarische sector, waarin veel mensen werken. Wij hebben een groot landelijk gebied en veel natuur. Wij willen in Gelderland een groene, gezonde en gewaardeerde landbouw. Dat hebben we nodig om ook een leefbaar landelijk gebied te houden, waar mensen wonen, kinderen gewoon naar school kunnen en er voldoende werk is. ”

Geef ons middelen en vertrouwen

De Gelderse regeling is een voorbeeld van hoe een gebiedsgerichte aanpak uitkomst biedt in het stikstofvraagstuk. Dit sluit aan bij wat Minister van der Wal schrijft over de gebiedsgerichte aanpak in haar brief die ze aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Peter Drenth: “Wij zien mogelijkheden om samen op te trekken. Ik wil de minister wel vragen om ons ruimte te bieden. Wij willen graag door met onze regeling. Geef ons de middelen om dat te doen en geef ons het vertrouwen om dit op een goede manier uit te voeren. We zien dat je goed moet luisteren naar wat ondernemers nodig hebben. En wij bewijzen dat deze regeling werkt”.