Tweede KVO-certificaat voor centrum Borculo

Wethouder Maikel van der Neut en BOV voorzitter John Schuurman met het certificaat.

Borculo – Het centrum van Borculo heeft voor de tweede keer het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) behaald. Een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de Borculose Ondernemersvereniging (BOV), gemeente, brandweer en politie coördineerden de afgelopen drie jaar maatregelen op het gebied van schoon, heel en veilig. Zo was er aandacht voor bepaalde verkeerssituaties, maar ook voor brandveilige opslag op private terreinen.

Goedgekeurd actieplan
Eind vorig jaar is er een veiligheidsenquête onder winkeliers uitgezet, zijn gegevens van de gemeente, politie en brandweer verzameld en is een schouw in het centrum uitgevoerd. Op basis hiervan is een nieuw actieplan opgesteld, met hierin maatregelen voor de komende drie jaar. Dit plan werd op 14 september door de certificerende instantie KIWA getoetst en goed bevonden. Op 6 november werd het certificaat officieel uitgereikt aan de samenwerkingspartners.

Krachten bundelen
BOV voorzitter John Schuurman ligt toe: “We streven naar een leefbaar en aantrekkelijk centrum waar het goed toeven is voor zowel bezoekers als medewerkers. Hieraan draagt het KVO positief bij”. De BOV is belangenbehartiger van winkeliers in het centrum van Borculo. Door de krachten te bundelen zorgen de gezamenlijke winkeliers voor een leefbaar centrum. Dat kan gaan over uitstraling en veiligheid, maar ook over belangenbehartiging.

Wethouder Maikel van der Neut is trots op het behalen van het tweede certificaat: “Het laat de betrokkenheid zien van de ondernemers van Borculo. Met hun samenwerkingspartners gaan ze de komende tijd aan de slag met de veiligheid en uitstraling in het centrum.”