Aanvullende ondersteuning Gelderse Culturele toeristische en recreatieve sector

Foto: Extra nieuws

Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme zijn van grote toegevoegde waarde voor de gasten en inwoners van de provincie Gelderland. Door Covid-19 staan deze sectoren zwaar onder druk. Provincie Gelderland wil, aanvullend op de maatregelen van het Rijk en de gemeenten, deze sectoren steunen met provinciale, Covid-19 overbruggingsmaatregelen. Een deel van deze maatregelen is nog in ontwikkeling en wordt in de zomerperiode of daarna opgesteld.

Ondernemers en organisaties uit de culturele, toeristische en recreatieve sector kunnen vanaf 4 augustus 2020 al gebruik gaan maken van de provinciale regeling “Ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers en organisaties COVID-19”. Via deze laagdrempelige regeling kan € 3500,- subsidie worden ontvangen voor het ontwikkelen en uitvoeren van ideeën tot aanpassing van de bedrijfsvoering. Ook kan voor een bedrag van minimaal € 1000,- tot maximaal € 5000,- subsidie worden ontvangen voor maatregelen in het kader van de anderhalvemetersamenleving. Deze regeling werkt met terugwerkende kracht tot 15 maart 2020.

Daarnaast worden er binnenkort specifieke regelingen voor de Cultuur- en Erfgoedsector opengesteld. Dat zijn “Regionale infrastructuur: grotere podia en maatwerk COVID-19” en “Monumenten en regionale musea met een publieksfunctie COVID-19”. Er wordt steun verleend met het oog op het functioneren van beide sectoren, onder de huidige, moeilijke omstandigheden. Neem het in acht houden van veiligheidsmaatregelen voor een kleinere groep bezoekers, aantallen die veel kleiner zijn dan voor de crisis.

Ook zijn er extra subsidiemogelijkheden voor de Toeristische en Recreatieve sector. Ten eerste wordt een project van KHN/HISWA-RECRON mogelijk gemaakt waarbij ondernemers ondersteuning en advies kunnen krijgen van diverse adviseurs, ten tweede wordt de huidige voucherregeling voor de vernieuwing van de bedrijfsvoering via Oostnl aangepast zodanig dat de eigen bijdrage van ondernemers wordt verlaagd en de regeling ook van toepassing wordt op ondernemers die hun bedrijfsstrategie willen aanpassen als gevolg van de Covid-19 crisis, en ten derde wordt het project Green Key Veluwe aangepast: de deelnemersbijdrage wordt verlaagd en de benodigde duurzaamheidsinvesteringen worden substantieel gesubsidieerd en bovendien wordt dit project ook uitgerold over de andere streken van Gelderland.

Meer informatie

Deze ondersteuningssubsidieregelingen en -projecten starten allen op diverse momenten en hebben allen hun eigen criteria. Een overzicht van de regelingen en informatie over de regelingen en andere subsidiemogelijkheden kunt u vinden via de volgende pagina op de provinciale website: https://www.gelderland.nl/COVID-19-Subsidies

Voor aanvragers binnen de Cultuur- en erfgoedsector is belangrijk om te weten dat van slechts van één provinciale Covid-19 overbruggingsmaatregel gebruik gemaakt kan worden.

Wilt u daarnaast meer informatie over de impact van Covid-19 op de provincie Gelderland zie https://www.gelderland.nl/Nieuwsoverzicht/COVID-19. De monitor van 24 juli 2020 staat in het teken van Toerisme&Recreatie.”