Koninklijke onderscheiding voor Johan Tijink

Lochem – Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve reikte op dinsdag 30 juni een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer Johan Tijink uit Lochem. Dit gebeurde tijdens de bestuursvergadering van de Lochemse Evenementen Organisatie bij Café Zalencentrum Bousema in Lochem.

Lochemse Evenementen Organisatie
Vanaf 1995 is Johan Tijink bestuurslid en vanaf 2013 voorzitter van de Lochemse Evenementen Organisatie (LEO). Hiernaast zet hij zich vol enthousiasme in bij alle evenementen die de LEO organiseert. Tijdens Koningsdag verzorgt hij het officiële gedeelte en de rondleiding met de vertegenwoordigers van de gemeente. Hij verricht hij ook allerlei hand- en spandiensten. Op Palmpasen begeleidt hij het muziekkorps met de deelnemers naar het eierzoekveld. Vooraf helpt hij al bij het verstoppen van de eieren. Voor de jaarlijkse Avond4daagse en de herfsttintentocht controleert Johan Tijink vooraf de routes en zorgt voor de bewegwijzering. In de winterperiode organiseert LEO de kaartmarathon. Hiervoor is Johan Tijink de hele dag in touw.

Klootschietvereniging De Heksenkring
Al vanaf 1978 zet Johan Tijink zich als lid van de KV De Heksenkring met veel toewijding in. In 1980 kwam hij in het wedstrijdbestuur. Na 25 jaar werd hij voorzitter en vanaf 2013 is hij lid van de kascontrolecommissie. De vereniging kan altijd een beroep op zijn hem doen. Zijn kennis en kunde maken hem tot een handige en prettige vraagbaak. Een echte verenigingsman!

Wandelsport
In 2005 was Johan Tijink medeoprichter van de Stichting Barchemse4Daagse. Hij zet zich vanaf die tijd in als vrijwilliger voor de routecommissie en de bemensing van het startbureau. Door zijn positieve houding, kennis en knowhow is de wandelvierdaagse geworden tot het grote evenement dat het nu is.
Van 1996 tot 2019 was Johan vicevoorzitter van en vrijwilliger bij Wandelsportvereniging DOS-Barchem. Hij droeg bij aan de organisatie van wandeltochten en vertegenwoordigde de vereniging bij de Koninklijke Wandelbond Nederland (KWBN). Verder spande hij zich in bij de organisatie van festiviteiten en voorde oudpapieractie.

Kapittel voor de Civiele Orden
De heer Tijink wordt gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Zijn inspanningen, met als zwaartepunt de activiteiten voor de Lochemse Evenementen Organisatie, zijn voor het Kapittel voor de Civiele Orden voldoende reden om de heer Tijink te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.