Evaluatie afvalinzameling wijst uit
Hoeveelheid restafval daalt, hergebruik hoog en kosten gemiddeld

Lochem – Op verzoek van de gemeenteraad gaven burgemeester en wethouders in januari 2020 opdracht voor een evaluatie van de afvalinzameling. Uit de evaluatie blijkt dat in de gemeente Lochem veel grondstoffen hergebruikt worden, dat de inzamelvoorzieningen goed zijn en de kosten gemiddeld.

Wethouder van Zeijts is blij met de uitkomsten van de evaluatie: “Uit de evaluatie blijkt dat de doelen die de raad gesteld heeft, voor het grootste deel zijn gehaald. Doordat inwoners hun afval meer en beter scheiden, daalde de hoeveelheid restafval van 116 kg per inwoner in 2016 naar 95 kg in 2019. Dat betekent dat we met zijn allen 81% van het huishoudelijk ‘afval’ niet als restafval, maar gescheiden aanbieden. Dat gebeurt via huis-aan-huisinzameling maar ook via verzamelcontainers voor restafval, oud papier, PMD (plastic, metaal en drankpakken), glas, textiel en luiers. Zo kunnen inwoners op verschillende manieren gemakkelijk herbruikbare grondstoffen scheiden. In vergelijking met andere gemeenten zitten de kosten die wij hiervoor rekenen op een gemiddeld niveau.”

Kosten afvalverwerking 2020 wel beduidend hoger
Minder positief is dat de kosten voor de afvalinzameling in 2020 zijn gestegen ten opzichte van 2019. Dat komt door factoren die de gemeente en Circulus-Berkel niet zelf kunnen beïnvloeden. Vooral de ontwikkeling van de marktprijs voor herbruikbare grondstoffen, zoals oud papier en textiel, zorgen voor een grote kostenstijging van de afvalverwerking. Hiermee hebben alle gemeenten te maken. Vanzelfsprekend gaan de gemeente en Circulus-Berkel wel op zoek naar manieren om kosten te kunnen besparen.

Een nieuw grondstoffenplan
Mede aan de hand van de uitkomsten van deze evaluatie maakt de gemeente dit jaar een nieuw afval- en grondstoffenbeleidsplan voor de periode 2021-2024. In juni kunnen inwoners via Lochem Spreekt een vragenlijst over de afvalinzameling invullen. Daarin gaat het onder andere over de manier van inzamelen, service en kosten. De uitkomsten daarvan en van het debat in de raad over het terugbrengen van de kosten gaan mee in het nieuwe plan. Het nieuwe beleidsplan wordt in het najaar van 2020 aan de gemeenteraad aangeboden.