11 Koninklijke onderscheidingen bij Lintjesregen in gemeente Lochem

De burgemeester feliciteert de mensen via beeldbellen omdat de Lintjesregen als bijeenkomst vandaag niet doorging. 

Lochem – Door het coronavirus is er op 24 april geen feestelijke Lintjesregen op het gemeentehuis. Wél feliciteert burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve 11 inwoners van de gemeente Lochem persoonlijk via beeldbellen. 8 inwoners worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, 2 tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en 1 tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Later dit jaar reikt de burgemeester alsnog de Koninklijke onderscheidingen uit.

Mevrouw E.C. (Edith) de Gruijl (49 jr.) uit Epse – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Vanaf 1978 tot 2005 was Edith de Gruijl met veel toewijding mantelzorger voor haar verstandelijk beperkte zus Leontine. Hiermee ontlastte ze haar ouders. In 1980 werd Edith vrijwilliger bij Stichting De Klup Deventer, die sport- en ontspanningsactiviteiten organiseert voor mensen met een verstandelijke en meervoudige beperking. Ze geeft onder andere zwemles. Mede door haar hebben
duizenden kinderen leren zwemmen. Vanaf 2000 is ze ook een van de coaches van de zwemploeg die met de Deventer Sportploeg deelneemt aan de Special Olympics. In 2015 werd ze voorzitter. Met andere bestuursleden geeft ze onder andere leiding aan 45 vrijwilligers. Vanaf 2004 is Edith vrijwilliger bij Stichting Deventer Sportploeg, die (sport)ploegen in Deventer stimuleert hun deuren te openen voor mensen met een verstandelijke beperking. Naast haar drukke werk bij een verzekeringsbedrijf en haar vrijwilligerswerk, is ze mantelzorger voor haar ouders. Burgemeester Ron König van de gemeente Deventer feliciteert Edith telefonisch met haar benoeming. De uitreiking van haar Koninklijke onderscheiding is in Deventer, vanwege haar vrijwilligersactiviteiten daar.

De heer H. (Huib) Kamminga (69 jr.) uit Lochem – Lid in de Orde van Oranje Nassau
Huib Kamminga was samen met zijn vrouw in 1998 oprichter van Stichting Trefpunt de Poort in Lochem. Tot 2003 bood de stichting opvang aan mensen in directe woningnood. Ook creëerden zij een jeugdhonk. In 1990 werd Huib vrijwilliger en later secretaris van Schaakvereniging Lochem. Hij gaf jeugdleden les, is teamleider en is oprichter van de website die hij ook bijhoudt. Vanaf 2010 is Huib vrijwilliger bij Stichting Culinaire Activiteiten Voor Ouderen, De Eetkamer, in Lochem. De maandelijkse avonden voor ouderen bereidt hij samen met zijn vrouw voor. Hij verricht hand- en spandiensten en beheert ook hier de website. Verder is hij vanaf 2015 lid van de Cliëntenraad en de Centrale cliëntenraad van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé. Hier maakte hij zich verdienstelijk voor het kwaliteitskader en het kwaliteitsplan en de dienstverlening. Vanaf 2015 is Huib lid én vrijwilliger bij de bowlafdeling in dorpshuis ‘t Overschotje in Lochem. Zijn kluscapaciteiten komen hier goed van pas. Hij was van 2010 tot 2016 ook vrijwillig chauffeur bij Stichting Welzijn Lochem, waar hij met eigen auto ritjes verzorgde voor kwetsbare mensen.

De heer H.J. (Erik) Bötzel (58 jr.) uit Gorssel – Lid in de Orde van Oranje Nassau
Vanaf 1998 zet Erik Bötzel zich enthousiast in voor de jaarlijkse Truckersdag De Lathmer. Bijrijders zijn de stralende, trotse en zwaaiende cliënten van de Lathmer. Zij genieten volop van de mensen die langs de route zwaaien. Al 10 jaar geeft Erik als spreekstalmeester extra glans aan evenementen van Oranjevereniging Gorssel. Ook biedt hij een helpende hand waar nodig. In 2015 werd Erik bestuurslidvan Stichting Openluchttheater Gorssel. Met veel inzet, kennis en ervaring vond hij voor optredens belangrijke artiesten en hoogwaardige musici. Met een ander bestuurslid bereidt hij de programmering voor en geeft die gestalte. Ook stuurt hij voortvarend het barteam aan. Van 1978 tot 2005 was Erik actief bij Sociaal Cultureel Werk Gorssel. Op 16-jarige leeftijd was hij al vrijwilliger bij de Jeugdsoos en hij ontwikkelde zich tot bestuurslid van Sport- en Cultureel Centrum ’t Trefpunt. Onder zijn voorzitterschap groeide de stichting uit tot een gezonde organisatie die dichtbij de mensen staat. Samen met zijn maatje Henk Veenendaal was hij in 1996 initiatiefnemer en organisator van smartlappenfestival Gorssel Huilt. In 1984 was Erik bij vogelvereniging De Volière Gorssel medeorganisator van de Wereldkampioenschappen in ’t Trefpunt. Ook was hij van 1982 tot 2016 met tussenpozen trainer en leider bij VV Gorssel.

De heer H. (Henk) Veenendaal (67 jr.) uit Gorssel – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Vanaf de oprichting in 1978 is Henk Veenendaal steun en toeverlaat op vooral muzikaal gebied bij Carnavalsvereniging De Gorsselnarren. Hij is de stimulator van het huisorkest De Spontano’s, dat elk jaar de muziek verzorgt. De vereniging verzorgt ruim 35 jaar gezellige bijeenkomsten voor de bewoners van de Eefdese Tehuizen. Vanaf 1995 is hij hierbij betrokken met het orkest De Hema’s. In 2015 werd Henk bestuurslid van Stichting Openluchttheater Gorssel. Hij ontwerpt en ontwikkelt de programmering. De bekendheid van het theater is mede door hem sterk gestegen. In 2017 werd Henk vrijwilliger bij Stichting Welzijn Lochem. Hij is buschauffeur en organiseert uitstapjes. In 2018 was hij initiator van de Boodschappenbus in Epse en Gorssel. Verder werkt Henk elk jaar mee aan de Herdertjestocht rond kerst en is hij actief als pianist, tekstdichter en zanger bij vrijwel alle feestelijke gelegenheden in Gorssel. Samen met zijn maatje Erik Bötzel was Henk in 1996 de initiatiefnemer en organisator van smartlappenfestival Gorssel Huilt. Hij was schrijver van liedjes en samen met De Spontano’s muzikaal begeleider. Henk schreef ook artikelen of liedjes voor het regionale blad Sufferdje. Hij is een Gorsselnaar pur sang en kreeg als bijnaam “De Nachtburgemeester” vanwege zijn verbindende rol binnen de Gorsselse gemeenschap.

Echtpaar de heer D. (Derk) Woestenenk (59 jr.) en mevrouw J.M. (Joke) Woestenenk-Marsman (60 jr.) uit Laren – beiden Lid in de Orde van Oranje Nassau
Derk en Joke Woestenenk zijn samen eigenaar van akkerbouw- en familiebedrijf Woestenenk Aardappelen. Hiernaast is Derk 40 jaar koster van de Protestantse Gemeente Laren. Derk en Joke zijn zeer betrokken bij de activiteiten in de kerk en Kulturhus ‘t Kruispunt. Het echtpaar is vanaf 2008 vrijwilliger bij deze stichting. Hij regelt onder andere de zaalinrichting, het podium en licht en geluid. Zij verzorgt de inhoudelijke mens en springt bij tijdens uitvaarten, evenementen en vergaderingen. In 1974 werd Derk bestuurslid van de Jeugdcommissie van Kleindiervereniging Pels en Pluim in Laren. Mede door zijn inzet groeide de jaarlijkse show uit van regionaal naar provinciaal. Al 20 jaar is Henk bestuurslid van de Nederlandse Rijnlander-, Eksterkonijn- en Japannersclub. Hij regelt de jaarlijkse fokkersdag, beheert de kantine, organiseert de loting en zet zich in voor clubblad Nieuwsflits. Verder was Derk bestuurslid en voorzitter van Begrafenisvereniging Laren. Hij was initiator van onder andere een nis voor urnen, een strooiveld, een parkeerplaats en het in beeld brengen van scheefgezakte en kapotte stenen op oude graven. Van 1992 tot 1999 was hij secretaris en voorzitter van de Prins Willem Alexanderschool in Laren. Hier was hij initiator van de Ouderwerkgroep. Als koster is Derk hier nog steeds aan verbonden. Ook was hij 8 jaar vrijwilliger bij de boerencoöperatie ForFarmers waar hij zich inzette voor de belangen van de akkerbouw.Joke is vanaf 2002 bestuurslid bij de Larense Gymnastiekvereniging. Als geboren organisator beheerde zij onder andere het secretariaat. In 2018 zette zij zich enthousiast in voor het 80-jarig jubileum. Zij was ook secretaris van de Stichting Braninkhal in Laren. Vanaf 2006 is Joke betrokken bij Vrouwen van Nu, afdeling Laren. Ze denkt actief mee over het jaarprogramma, stelt de jaarverslagen op en houdt de ledenadministratie bij. Ze was initiator van het programmaboekje en zorgde voor de digitalisering van stukken én het opzetten van de website. Verder was zij 13 jaar bestuurslid van de Vereniging Laren & Oranje, waar ze bijdroeg aan de organisatie van activiteiten. Zij is nog steeds een betrokken vrijwilliger. Ook was Joke ruim 15 jaar vrijwilliger bij de Prins Willem Alexanderschool als overblijf-, voorlees- en oversteek- en creamoeder en was ze lid van de Ouderwerkgroep.

De heer J.H.W. (Jan) Ruiterkamp (68 jr.) uit Laren – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Jan Ruiterkamp zette zich 32 jaar in voor de Larense Ondernemersvereniging. Als voorzitter en bestuurslid van de Kermiscommissie was hij nauw betrokken bij de organisatie van de Larens Kermis. Hij was verantwoordelijk voor de marketing en op- en afbouw van de kermisattracties en onderhandelde met externe partijen. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan het voortbestaan van de kermis. Hij was adviseur kermiszaken, vrijwilliger bij de op- en afbouw. Ook zette hij zich in voor de kerstbomenactie en spande zich in voor de Zetorclub Nederland. Als voorzitter was hij de verbindende factor, mede door zijn technische ervaring. Jan was voorheen ondernemer (Slootsmid B.V landbouw-
tuin en groentechniek).

Mevrouw B (Betsy) van Huizen-Witteveen (74) uit Gorssel – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Betsy van Huizen is vrijwilligster/begeleidster bij Zozijn en buddy en ze ondersteunt activiteiten zoalshet zomerfeest. Betsy had verschillende functies bij de KNVB. Ze begon als Lid werkcommissie zaalvoetbal afdeling Gelderland. Daarna was ze bij district Oost voorzitter werkgroepcommissie
jeugdvoetbal, scheidsrechterbegeleider en secretaris bij de werkgroep G-voetbal. Voor haar inzet engedrevenheid kreeg zij in 2008 de gouden speld van de KNVB. Als secretaris van Voetbalvereniging Gorssel nam ze organisatorische taken op zich en onderhield contacten, waaronder die met de KNVB. Al 5 jaar organiseert zij de jaarlijkse dag van de Eric Braamhaar Foundation, voor mensen met een geestelijke en/of verstandelijke beperking. Betsy is medeoprichter/bestuurslid van Stichting IJsselwijs. Door haar inspanningen is de doelstelling gehaald om jong en oud samen te laten musiceren en optreden in Het Trefpunt in Gorssel. Betsy heeft vanaf de oprichting van de Sportraad gemeente Lochem als bestuurslid onder andere het aangepast sporten voor gehandicapten in haar portefeuille. Mede door haar inzet voerde een aantal voetbalverenigingen in de gemeente Lochem het G-voetbal in. Bij zaalvoetbalvereniging Futsal in Apeldoorn is Betsy vrijwilliger en begeleidster. Ze is gastvrouw voor scheidsrechters en bestuurders van de tegenpartij en voor de groeiende damesafdeling begeleidster, vraagbaak, uitlaatklep en vertrouwenspersoon. Jaarlijks is ze begeleidster bij Stichting Tendens Vakanties voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking en voor mensen met niet aangeboren hersenletsel.

De heer H.M.H.M.(Herman) Hulshof (66) uit Lochem, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Herman Hulshof was directeur in leerlooierij Koninklijke Hulshof’s Vereenigde Fabrieken B.V. inLichtenvoorde. Hij pakte er de milieuproblematiek aan en hield zich bezig met innoveren en verduurzamen van (oud) papier en leerverwerking. Samen met het zuiveringsschap en de gemeente kwam er een grote waterzuivering, waar slib en afvalwater werd verwerkt. Hij introduceerde ook de scheiding van afvalstromen en er werd overgeschakeld naar watergedragen verf. Hij was een belangrijke inspiratiebron en maakte anderen enthousiast voor duurzaam produceren. Hij reikte het “werkboek milieuzorg voor de leerindustrie” uit en introduceerde het “Achterhoeks managementmodel“ door de onderneming van een verticale naar een horizontale organisatie om te bouwen. In 1995 werd Herman Hulshof tot Manager van het Jaar uitgeroepen. Tot 2019 richtte Herman zich op Hulshof’s Protein Technologies BV. Onder zijn bezielende leiding werden laagwaardige dierlijke producten opgewaardeerd naar hoogwaardige eiwitten met innovatieve technologie. Herman was bestuurslid van het Waterschap Rijn en IJssel en aangewezen afgevaardigde van het Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland. Hij is ook lid van de Industriële Kring Lichtenvoorde. Herman was (vice)president van de Bond van Nationale Belangengroeperingen in de leer- en kledingfabricage binnen de Europese Gemeenschap COTANCE te Brussel. Hij was initiatiefnemer, voorzitter van en lobbyist bij de Tafel van Groenlo met als doel de Achterhoek de duurzaamste regio van Europa te maken. Hij was medeoprichter en voorzitter van de AGEM (Achterhoekse Groene Energie Maatschappij), die de transitie naar duurzame energie in de Achterhoek bevordert en groene stroom en groen gas levert.Herman is secretaris van de Stichting Administratiekantoor Kras. Die stichting bewaakt de voortgang en ontwikkelingen van de kartonfabrikant Honicel Worldwide B.V. met buitenlandse jointvent ondernemingen. De Honicel-Technologie draagt bij aan nieuwe milieubesparende technologie en lokale werkgelegenheid. Herman is de derde generatie Hulshof die is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw H. (Rita) Beuving-Boer (71 jr.) uit Epse – Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Rita Beuving is vanaf 2010 vrijwilliger bij Buurtbemiddeling Lochem. Door haar gedrevenheid en deskundigheid helpt ze bewoners over de streep om met elkaar in gesprek te gaan. In 2011 werd Rita vrijwilliger bij Stichting Welzijn Lochem. Als onder andere coördinator van de Bezoek en Ondersteuning Gorssel en omstreken ondersteunt zij mantelzorgers en alleenwonende en kwetsbare inwoners. Mede door haar groeide de vrijwilligersgroep uit van 9 naar 25 personen. Ook is Rita vertegenwoordiger in het regionaal overleg van de VIT-hulp bij mantelzorg. In 2016 begon zij als actieve, inspirerende en enthousiaste begeleider van de workshops POWER Veerkracht op Leeftijd in Lochem. Zij helpt om anders over ouder worden te (laten) denken en legt op een natuurlijke manier verbindingen tussen senioren. Vanaf 2018 is Rita secretaris bij Tuinclub Gelreblom in Eerbeek. Haar secretariële en sociale vaardigheden én haar enthousiasme dragen bij aan een florerende Tuinclub. Van 1984 tot 1990 was Rita vrijwilliger bij de Stichting Sociaal Cultureel Werk in Epe. Zij zette zich onder andere in voor het Alfabetiseringswerk en gaf onderwijs aan laaggeletterden en analfabeten. Rita was vanaf 2004 tot 2016 secretaris van het Comité Herdenking Apeldoornsche Bosch, dat jaarlijks de deportatie herdenkt naar Auschwitz. Naast haar vrijwillige activiteiten onderhield zij ook
nauwe contacten met nabestaanden en genodigden. Ook zette zij zich in als lid en secretaris van de WMO-adviesraad. Hier voerde zij intensieve gesprekken met inwoners en klanten en maakte deel uit van het regionale en landelijke netwerk van WMO-adviesraden. Van 2011 tot 2015 betekende Rita veel als vrijwilliger en voorzitter van de Stichting Eigen Bedreivigheid (De Villa) in Doetinchem. Tijdens haar voorzitterschap ontwikkelde De Villa zich naar een organisatie met vaste medewerkers.

Mevrouw Dr. D. (Didi) de Wolff-Rouwendaal (74) uit Joppe – Officier in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw Dr. De Wolff spande zich jaren in voor niet-gehonoreerde activiteiten bij het Academisch Ziekenhuis, later Leids Universitair Medisch Centrum. Zij was een nationaal en internationaal toonaangevende wetenschapper. Met name haar bijdrage aan de diagnostiek en behandeling van patiënten met vaak zeldzame en complexe tumoren, dwingt groot respect af. Zij was formeel lid (Nederlandse vertegenwoordiger) van de European Ophthalmic Pathology Society (EOPS) en betrokken bij jaarlijkse congressen voor pathologen, gespecialiseerd in oogziekten. Aan de ISOO (International Society for Ocular Oncology) droeg ze, als een van de eerste gespecialiseerde oogoncologen, bij aan wereldcongressen in Leiden en Amsterdam. Zij was Voorzitter van European Association for Research and Treatment of Cancer (EORTC), Ocular Oncology Group (OOG). Ze zette zich op Europees niveau in voor samenwerking in de Ocular Oncology Group van de EORTC. En zij was voorzitter van een commissie die wetenschappelijke trials opzette om tot een optimale diagnostiek en behandeling van oogtumoren te komen.Dr. De Wolff voerde verder het secretariaat van de OOC (Oog- en Orbitatumoren Commissie) Dat iseen landelijke multidisciplinaire commissie waarin patiënten met tumoren in en rond het oog vanuit het hele land werden besproken. Zij leverde een belangrijke bijdrage aan de diagnostiek en behandeling van patiënten met vaak zeldzame en complexe tumoren. Ook op Europees niveau was zij lang lid en voorzitter van een subcommissie van de EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer). Die had het doel Multicentre Trials op te zetten om tot een betere behandeling van conjunctiva-melanomen te komen. Zij was op Europees niveau als Nederlands vertegenwoordiger lid van de EOPS. (European Ophthalmic Pathology Society). Dr. De Wolff was een steun voor behoeftige gezinnen binnen de Joodse Gemeenschap Leiden. Ze trad met haar strijkkwartet op om fondsen te werven voor het bekende Laniado Medisch Centrum in Israël. Ook tijdens haar secretariaatsperiode van het Groot Salonorkest Happy Days bereidde ze op veel eigen initiatieven concertactiviteiten voor. Dr. De Wolff was voorzitter van de Stichting Vrienden van de Blindenbibliotheek in Israël. Onder haar voorzitterschap heeft de Stichting zelfs een ANBI-Cultuur-status gekregen. Ze onderhield intensief contact met de leiding van de Blindenbibliotheek in Israël.