Sluiting tijdelijk zorghotel Ehzerwold in Almen

Almen – Een groot dank je wel voor de inzet die door velen is geleverd
De Rijksoverheid gaf eind maart opdracht om snel extra zorgcapaciteit te organiseren in de regio. Dat resulteerde onder meer in zorghotels in Apeldoorn (Juliana), Gaanderen (De Slingebeek) en Almen (Ehzerwold) in het werkgebied van de GGD en Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Vandaag is in goed overleg met alle betrokkenen besloten om het zorghotel Ehzerwold te sluiten. De andere zorghotels in de regio blijven open. Daarmee is er voldoende capaciteit om (corona)patiënten op te vangen.
“In opdracht van het ministerie hebben we samen met ketenpartners snel extra zorgcapaciteit in de regio kunnen organiseren. Dit om voorbereid te zijn op de eventuele toename van de vraag naar extra bedden. We hebben hierin het zekere voor het onzekere genomen. Nu blijkt in de praktijk dat de extra zorgcapaciteit niet nodig was en daar zijn we uiteraard blij mee. Gezien de overige beschikbare capaciteit in de regio kunnen we zorghotel Ehzerwold sluiten”, licht Directeur Publiek Gezondheid Jacqueline Baardman het besluit toe.

Diemer Kransen, directeur Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, sluit zich daarbij aan en roemt de inzet die door velen is geleverd. “We willen Ehzerwold bedanken voor de enorme betrokkenheid en inzet. Dat geldt ook voor alle anderen die zich hiervoor hebben ingezet: van lokale aannemer tot vrijwilligers van brandweer en het Nationale Rode Kruis. Ik ben bijzonder trots en erkentelijk wie er allemaal heeft geholpen bij realiseren van een zorghotel op zo’n korte termijn. In gezamenlijkheid is dat fantastisch gegaan. Dat geeft veel vertrouwen, ook voor de toekomst.”

Richard Ottenschot is eigenaar van Ehzerwold en geeft aan graag te hebben meegewerkt aan de komst van het zorghotel. “Het was een mooi avontuur, waar we zo weer medewerking aan zouden verlenen. Maar laten we vooral hopen dat het niet nodig is. Verzorging zit in onze genen en stenen zeg ik altijd. En dat blijft ook zo.”

In Ehzerwold waren 115 plekken beschikbaar voor (corona)patiënten. Het zorghotel was bedoeld voor patiënten die thuis geen zorg (meer) kunnen krijgen uit hun eigen netwerk. Huisartsen konden deze patiënten, met of zonder corona, doorverwijzen. Ook was er plek voor palliatieve zorg.
Op basis van de adviezen van deskundigen hebben we nu bereikt dat het virus zich beheerst verspreidt en dat de druk op de zorg daalt. Dat is een gezamenlijke inspanning van onze samenleving. We gaan samen door met de corona-aanpak in Nederland. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden – alle maatregelen die de deskundigen ons adviseren, worden verlengd. Hou vol en blijf zo veel mogelijk thuis. Dat is en blijft de boodschap.