Meeste Nederlanders zelfredzaam tijdens de coronacrisis

Een overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking heeft op dit moment geen behoefte aan zorg of ondersteuning in verband met de coronacrisis. Slechts 2% van de ondervraagden geeft aan hier wel behoefte aan te hebben. Hierin verschillen mannen en vrouwen niet van elkaar. Ook is de groep die wel behoefte heeft aan zorg of ondersteuning niet ouder of jonger dan de groep die hier geen behoefte aan heeft. Dit blijkt uit onderzoek binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel.

Het Nivel houdt, op verzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de vinger aan de pols en voert in verband met de coronacrisis peilingen uit onder leden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Coronacrisis

Over de peilingen van het Nivel in verband met de coronacrisis
De vragen over de behoefte aan zorg en ondersteuning zijn afgenomen in het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg. De vragenlijst zal tussen 16 maart en 17 mei elke drie weken op drie momenten worden afgenomen. Deze eerste meting, die plaatsvond in de week van 16 tot 22 maart, is uitgezet onder een deel van de panelleden (3268 personen) en werd ingevuld door 2592 van hen (respons 79%).