Zeer korte raadsvergaderingen Lochem op 6 en 7 april 2020

Lochem – De fractievoorzitters van de gemeenteraad hebben besloten dat de Politieke Avond van maandagavond 6 april 2020 in te korten. Om 19:30 uur begint een zeer korte raadsvergadering. Het vragenhalfuur en de tafelgesprekken gaan niet door. Dit is vanwege de coronacrisis. De vergadering is online te bekijken via www.lochem.nl/politiekeavond. De publieke tribune in de raadzaal is gesloten.

Voor het houden van raadsvergaderingen gelden wettelijke bepalingen. Zo moeten er in Lochem minimaal 12 raadsleden aanwezig zijn om de vergadering te kunnen openen. Met de aangescherpte maatregel om tot 1 juni geen bijeenkomsten te houden, is dat niet mogelijk. Daarom zal de voorzitter op 6 april een tweede vergadering uitschrijven voor 7 april 2020 om 19:30 uur. Deze tweede vergadering kan wel doorgaan als er minder dan 12 raadsleden aanwezig zijn. Naast de burgemeester en griffier zal er dan één raadslid aanwezig zijn. Op deze manier wil de raad spoedeisende besluiten nemen met aanwezigheid van zo min mogelijk raadsleden. Ook deze tweede vergadering kunt u live volgen op www.lochem.nl/politiekavond

De agenda van de raadsvergadering staat op https://lochem.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/675791/Politieke%20Avond%2006-04-2020 en in de Berkelbode van woensdag 1 april. Op de agenda van de raadsvergadering staan raadsvoorstellen die niet langer kunnen wachten op een besluit. Ook besluit de raad over voorstellen waar alle partijen het over eens zijn.

In de komende periode laat de raad uitzoeken hoe de raad ná 6 april digitaal kan vergaderen. De raad kijkt ook naar mogelijkheden voor inwoners om in te spreken. Volg de berichtgeving hierover in Gemeentenieuws (Berkelbode) en op de website van de gemeente.