Zutphen krijgt een nieuwe literaire stichting

Zutphen- kent een uitgebreid scala aan literaire activiteiten met onder meer een maandelijks Literair Café, de tweejaarlijkse stadsdichtersverkiezing, de Ida Gerhardt Poëzieprijs, het poëzie-evenement Lees Mei, de muurpoëzie en de Kopwit-avonden voor dichters uit stad en regio. Om tot een geïntegreerd aanbod te komen, organisatorisch de krachten te bundelen, promotioneel sterker te staan en ruimte te creëren voor nieuwe initiatieven en vormen van samenwerking, is een nieuwe stichting in het leven geroepen onder de naam Stichting Zutphen Literair (SZL).
Het bestuur van SZL bestaat uit essayist en publicist August Hans den Boef, neerlandicus Pieter Waalewijn en de schrijvers Josha Zwaan, Marita Koppes en Bas Steman.

Doelstelling
Doelstelling van SZL is de bevordering van aandacht voor literatuur en boek in de gemeente Zutphen, in brede zin, alsmede voor het Zutphense literaire erfgoed. Hierbij wordt gestreefd naar zoveel mogelijk en zo breed mogelijke samenwerking met verwante instellingen in en buiten Zutphen.
Wethouder van cultuur, Mathijs ten Broeke: “Zutphen heeft veel te bieden op literatuurgebied. Mooi dat deze nieuwe stichting, als platform voor de literatuursector in de stad, een verbindende rol wil spelen en bereid is om uitvoering te geven aan het cultuurbeleid van de gemeente. Het bestuur nodig ik uit daarbij ook bijzondere aandacht te besteden aan de wat moeizame relatie tussen jeugd en literatuur. Ik wens Stichting Zutphen Literair succes en veel – ook dwarse en rebelse – ideeën voor spraakmakende literaire activiteiten.”

Wat verandert er?
Voortaan vallen alle door de gemeente ondersteunde literaire activiteiten onder de nieuwe stichting. Daarmee neemt de stichting de zorg voor en uitvoering van het literatuurbeleid van de gemeente op zich. De Ida Gerhardt Poëzieprijs wordt na de komende uitreiking, op zaterdag 14 maart, weer een gemeentelijke prijs. SZL organiseert in opdracht van de gemeente Zutphen de tweejaarlijkse verkiezing van en prijsuitreiking aan de winnaar. Ook de verkiezing en begeleiding van de Stadsdichter is
door het college met ingang van 2021 opgedragen aan SZL.
De stichting adviseert het college over subsidieaanvragen van derden voor incidentele literaire activiteiten.

Krachten bundelen
Er gebeurt veel in Zutphen, maar weet iedereen in en rond Zutphen wat er gebeurt? Het is goed dat er iets te kiezen valt, want niet iedereen zoekt hetzelfde op literair gebied. Het kan heel verrassend zijn om ook eens te gluren bij de literaire buren. En bij herkenning over en weer, wat is er mooier om ook eens literair samen te werken? Stichting Literair Zutphen biedt hulp om dit mogelijk te maken

Nieuwe initiatieven
SZL wil naast de bestaande activiteiten ruimte scheppen voor nieuwe initiatieven. Ideeën zijn er volop. Zo wordt onder meer gedacht aan een jaarlijkse Martinetlezing, ter herinnering aan de achttiende-eeuwse predikant, natuurkundige en schrijver Johannes Florentius Martinet, die in Zutphen zijn vermaarde ‘Katechismus der Natuur’ schreef. Ook bestaan er ideeën over een jaarlijks evenement waarbij de fluisterboten worden omgedoopt tot luisterboten, een literaire wandelgids en een schrijfwedstrijd.