Kernen gemeente Lochem vieren 75 jaar vrijheid

Lochem – In de 11 kernen van de gemeente Lochem wordt in 2020 stil gestaan bij 75 jaar vrijheid. Samen met de Oranjeverenigingen, veteranen, historische verenigingen, het Lochems Mannenkoor en betrokken inwoners werkt de gemeente aan een mooi programma rondom deze viering.

Het zwaartepunt van alle activiteiten is in april 2020 tot en met 5 mei 2020. Dan is er naast de jaarlijkse herdenkingen van alles te doen in de kernen, waarin jong en oud een rol spelen. Een tipje van de sluier: in verschillende kernen zijn er ontbijten en kunnen routes worden gefietst die verhalen tot leven brengen. Een speciaal koor van 75 basisschoolleerlingen treedt straks op met het Lochems Mannenkoor en twee buitenlandse koren. Er zijn ook films te zien, die worden gemaakt door filmmakers Bart Verdult en Henk-Jan Winkeldermaat. Zij verfilmen verhalen die nu nog kunnen worden verteld en bewaard voor de volgende generaties. In deze films worden inwoners die de oorlog en bevrijding hebben meegemaakt, geïnterviewd door jongeren.

Logo voor gemeentebreed programma
Om de activiteiten rondom 75 jaar bevrijding herkenbaar te maken, is een speciaal logo ontworpen. Het logo staat symbool voor vrede, veiligheid en verbondenheid. De vogel slaat zijn vleugels uit en zweeft vrij en veilig door de lucht. Je kunt er ook een duif in herkennen. Het symbool voor liefde, trouw en vrede. In de kleuren van de vogel herken je de wapperende Nederlandse vlag met een Lochems groen tintje. Het logo is er in een versie per kern. Zo geeft het logo voor elke kern het gevoel van dichtbij, de verbondenheid met elkaar.

Deze periode wordt er verder gewerkt aan het programma
De Oranjeverenigingen, veteranen, historische verenigingen, het Lochems Mannenkoor en betrokken inwoners zijn samen met de gemeente Lochem vertegenwoordigd in het actiecomité voor 75 jaar bevrijding. Het programma verschijnt in de loop van november op www.lochem.nl. Alle inspanningen zorgen ervoor dat de viering van 75 jaar bevrijding een feest wordt voor alle inwoners.

Heeft u vragen stel ze gerust
Heeft u als inwoner of initiatiefnemer vragen over de viering van 75 jaar bevrijding in onze gemeente? Mail dan met Wilma Elbert, w.elbert@lochem.nl.