Inwoners en weggebruikers eerder betrekken bij inrichting weg

Laren – De provincie Gelderland wil haar inwoners en weggebruikers graag eerder mee laten denken over de inrichting van de Gelderse wegen. Daarom onderzoekt ze de mogelijkheden om aandachtspunten al in een vroeg stadium via een online enquête op te halen. Die aandachtspunten neemt provincie Gelderland mee in haar afwegingen voor het onderzoeken van maatregelen.

De N826 (Zutphen –Laren) en de N797 (Putten-Garderen) zijn geselecteerd voor deze proef. De proef bestaat uit een online enquête waarin de provincie aan bewoners en weggebruikers vraagt om hun aandachtspunten voor deze weg zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven. De aangedragen aandachtspunten neemt de provincie mee in de afweging voor het onderzoeken van de te nemen maatregelen aan die weg. Omdat het om een nieuwe aanpak gaat wil de provincie ook graag horen wat bewoners ervan vinden om op deze manier hun mening te kunnen geven.

Groot onderhoud

In 2023 staat voor beide wegen groot onderhoud gepland. Dit onderhoud combineert de provincie met andere maatregelen, bijvoorbeeld om de verkeersveiligheid teverbeteren. Groot onderhoud van een provinciale weg vindt elke 9-10 jaar plaats. Om dit gestructureerd te laten verlopen heeft de provincie een onderhoudscyclus ontwikkeld voor haar wegen, de trajectprogrammering. De provincie betrekt hierbij partijen zoals gemeente, politie, waterschap, landbouwvertegenwoordigers, fietsersbonden, dorpsraden, aanwonenden, bewonersetc. Voor deze twee wegen is hieraan de online-enquete toegevoegd.