Lochem Spreekt en vraagt meeste aandacht voor onderhoud wegen

Lochem – Als het gaat om het onderhoud van de openbare ruimte vinden inwoners dat wegen, fietspaden en voetpaden het meeste aandacht moet krijgen. Ongeveer 60% van de deelnemers aan het inwonerpanel Lochem Spreekt vulde de vragenlijst in december 2017 in. Die hoge respons laat zien dat de panelleden een hoge betrokkenheid bij het onderwerp voelden. Zij gaven het onderhoud wel een voldoende, maar vonden dat er ook ruimte voor verbetering was.

Voldoende voor onderhoud
Inwoners die de vragenlijst invulden, praatten mee over de manier waarop de openbare ruimte schoon, heel en veilig blijft. Denk aan verwijderen van zwerfvuil, vegen van straten en pleinen, verwijderen van onkruid, snoeien van beplanting en herstellen van verzakte trottoirs. Zij vonden het onderhoud van grasvelden, speelplaatsen, groen, verkeersborden en straatmeubilair een ruime voldoende waard. Maar het onderhoud aan wegen, fietspaden en voetpaden vonden zij net onder de maat.

Wat kan beter
Wat het onderhoud aan wegen, fietspaden en voetpaden betreft, vonden de deelnemers dat sprake was van achterstallig onderhoud. Dat inwoners veilig aan het verkeer konden deelnemen, vonden zij een thema dat best meer geld mocht kosten. Goed onderhoud van wegen, fietspaden en voetpaden kreeg dan ook de hoogste prioriteit.

Wat gebeurt er met de resultaten?
De gemeente gebruikt de resultaten voor het opstellen van een plan voor het beheren van de openbare ruimte. Er zijn twee inwonersavonden geweest. Binnenkort schouwen inwoners die zich hebben opgegeven de openbare ruimte. Dit najaar zal de gemeenteraad het plan vaststellen. Daarna wordt het onderdeel van de opdracht aan Circulus-Berkel.

Meedoen aan Lochem Spreekt?
Iedereen vanaf 16 jaar die in onze gemeente woont, werkt of onderneemt, kan meedoen. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter! Aanmelden gaat als volgt: Ga naar www.lochemspreekt.nl, aanmelden is gratis. Aanmelders ontvangen een e-mail zodra er een onderzoek start.

Hoe werkt het?
Als panellid ontvangt u gemiddeld 4 keer per jaar een korte online vragenlijst. Invullen gaat eenvoudig en kost per keer ongeveer 5 tot 10 minuten. Deelnemers beslissen per keer of zij willen meedoen. Zij ontvangen altijd als eerste de uitkomsten van het onderzoek per e-mail, en horen wat de gemeente daarmee doet. Meedoen op papier kan ook. Moventem, het onderzoek- en adviesbureau dat het panel beheert, stuurt dan de vragenlijst en de uitkomsten van ieder onderzoek op.