Verkeersveiligheid MSG De Garve en PlusOV

Foto: Lochems Nieuws

Lochem – Over de verkeerveiligheid van/naar en rond de Prop- en PHschool (MSG De Garve) is veel te doen. Kinderen moeten er zeker van kunnen zijn dat ze veilig naar school kunnen gaan. Dat is vanuit Lochem Oost, waar 60% van de kinderen van beide scholen wonen, geen vanzelfsprekendheid.

De PvdA zet zich daarom in voor de verkeersveiligheid van de school. We spraken hierover met verschillende ouders en betrokken inwoners en we stelden in augustus vragen aan de wethouder. Die verzekerde ons dat de genomen maatregelen voldoende effectief zijn en bovendien op een later tijdstip geëvalueerd zouden worden.

Ons beeld is anders. De afgelopen tijd kregen we veel reacties van mensen die zich zorgen maken over het oversteekpunt Oosterbleek-Zuiderbleek en de verkeerssituatie rondom de school. Daarom heeft de PvdA met een motie in de gemeenteraad erop aangedrongen om eerder een evaluatie te laten plaats vinden, zodat er zo snel mogelijk maatregelen getroffen kunnen worden die de verkeersveiligheid op de route naar school en rondom de school verbeteren.

Gelukkig deelde de wethouder nu wel de signalen van de PvdA en gaat de evaluatie op korte termijn uitgevoerd worden zodat er zo snel mogelijk maatregelen genomen kunnen worden! Ouders moeten er zeker van kunnen zijn dat ze hun kinderen veilig naar school kunnen brengen!

PlusOV: niet alleen praten over mensen, maar met mensen De PvdA heeft vele signalen ontvangen over het slecht functioneren van PlusOV, de organisatie die o.a. voor Lochem het Wmo- en leerlingenvervoer uitvoert. Veel mensen hebben het vertrouwen verloren en geven aan dat klagen geen zin heeft. De PvdA is van mening dat onze inwoners er zeker van moeten zijn dat zij kunnen blijven meedoen in onze lokale samenleving, ook als het om vervoer gaat. Daarom heeft de PvdA meerdere malen gevraagd aan wethouder Van der Linden om zelf in gesprek te gaan met de mensen over PlusOV. Helaas doet zij dat niet. Een meerderheid van de gemeenteraad (GB, VVD, CDA, D66) steunt haar daarin. En wij horen nog steeds klachten over PlusOV.

Daarom blijven wij geïnteresseerd in uw ervaringen met PlusOV. Wat gaat er goed en wat niet? Hoe zijn uw ervaringen met de centrale van PlusOV en met de klachtenafhandeling? Wilt u nog iets met ons delen over de verkeersveiligheid MSG de Garve of over PlusOV, neem dan contact op: ombudsteam@pvdalochem.nl of 06.42187700 Fractie PvdA Lochem