Start wegwerkzaamheden voor de aanleg van de N346 Schakel Achterhoek-A1 bij Lochem

Verkeershinder Kwinkweerd tussen 8 mei en 21 juli 2023

Vanaf 8 mei 2023 starten de werkzaamheden om de weginrichting van de Kwinkweerd aan te passen. Ook is aan het eind van die week de tijdelijke verbindingsweg tussen de Kwinkweerd en de Lochemse brug open voor verkeer. De Kwinkweerd, de bedrijven aan deze weg en het station blijven gewoon bereikbaar. Verkeer moet rekening houden met verkeershinder en mogelijk een wat langere reistijd.

Tijdelijke verbindingsweg open
Tussen de Kwinkweerd en de bestaande Lochemse brug komt een tijdelijke verbindingsweg. Hierdoor bouwen we veilig aan het viaduct waarmee fiets- en voetgangers straks de provinciale weg kunnen oversteken om het station te bereiken. Uiterlijk 13 mei 2023 is de verbindingsweg open voor verkeer. Met deze verbindingsweg wijzigt de voorrangssituatie voor al het verkeer, dus ook voor fietsers. Verkeer mag deze verbindingsweg gebruiken totdat de nieuwe brug over het Twentekanaal open is voor verkeer.

Werkzaamheden Kwinkweerd tot aan kruispunt Rengersweg
In verschillende fasen leggen we op de Kwinkweerd een nieuwe 80 kilometer weg aan. Naast de provinciale weg komt een parallelweg voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers. Deze nieuwe weg zorgt ervoor dat doorgaand verkeer vlot en veilig langs het lokale verkeer kan rijden.

Van 8 mei tot 21 juli 2023 werkt de aannemer op de Kwinkweerd aan het deel tussen het kruispunt met de Rengersweg en de Twentse Kabel Fabriek. Het gaat om de aanleg van de nieuwe provinciale weg en de parallelweg,  een nieuw kruispunt bij ForFarmers en nieuwe trottoirs. Op een later moment wordt dit gebied ingericht met bomen en beplanting.

Verkeershinder Kwinkweerd
Tijdens de werkzaamheden blijft de Kwinkweerd open voor alle verkeer. Ook voor fietsers. De bedrijven aan de Kwinkweerd en het station blijven ook bereikbaar. Wel moet rekening worden gehouden met tijdelijke rijbaanversmallingen en wegverleggingen. Ook kan op sommige plekken de maximale snelheid verlaagd worden naar 30 km/uur.

Op de hoogte blijven?
Aannemer BAM Infra voert de werkzaamheden in opdracht van provincie Gelderland uit. Met de BouwApp van de aannemer kunnen belangstellenden op de hoogte blijven van de werkzaamheden, de planning en de te verwachten hinder. Deze app is gratis en eenvoudig te downloaden in de Appstore of GooglePlay onder ‘Bouwapp’, en is herkenbaar aan het symbool van een gele bouwhelm. Selecteer daar vervolgens ‘N346 Schakel Achterhoek – A1’.

Samen overlast verminderen
Bij het werken aan de weg doet de provincie er alles aan om de overlast zo min mogelijk te laten zijn. Maar hinder is niet te vermijden. De periodes van afsluitingen en het gebruik van  omleidingsroutes houden we zo kort mogelijk.  En het resultaat is een weg met verkeer dat vlot en veilig doorstroomt. We roepen weggebruikers op om zich aan de omleidingsroutes te houden, geen sluiproutes te gebruiken, aanwijzingen op borden én van verkeersregelaars op te volgen, zich aan de maximum snelheid te houden en op te letten met fietsers (schoolgaande jeugd) en wandelaars. Zo houden we rekening met elkaar én werken we samen aan veilig verkeer.