MeeDenkDagen voor de toekomst van de Lochemse leefomgeving!

Omgevingsvisie gemeente Lochem in de maak
Hoe zien onze dorpen, buurtschappen, ons buitengebied en de stad Lochem er in de toekomst
uit? Hoe zorgen we dat we in onze gemeente met plezier kunnen wonen, werken en recreëren?
Daarover gaat de gemeente graag met inwoners in gesprek. In de maand mei kunnen inwoners
hun mening geven. Dat kan tijdens de meedenkavonden of online via
www.lochem.nl/omgevingsvisie.

De gemeente maakt een omgevingsvisie waarin staat beschreven wat de doelen zijn voor onze
leefomgeving tot 2040. Eind 2020 is hiermee al een begin gemaakt. Met inbreng van inwoners en
belangstellenden is toen een houtskoolschets tot stand gekomen. Meedenken kon destijds vanwege
corona alleen online. Nu is het moment aangebroken om verder te gaan met de omgevingsvisie en
nodigen we inwoners, ondernemers en organisaties van harte uit om mee te denken én te praten over
hun eigen leefomgeving.

Hoe kunnen inwoners meedoen en meedenken?
1. Tijdens een MeeDenkAvond
De gemeente organiseert vier avonden voor inwoners verdeeld over de gemeente voor jong tot
oud(er). U kunt op een van de vier MeeDenkAvonden meepraten over de toekomst van uw
leefomgeving. We verzamelen tijdens deze avonden uw ideeën en wensen. Ook kijken we met elkaar
naar sterke en minder sterke punten in de gemeente Lochem. En we zijn heel benieuwd
waar u kansen in uw dorp, stad of buitengebied ziet. U bent van harte welkom. Graag wel van te voren
aanmelden via meedenkavond@lochem.nl.

• Meedenken voor Laren en Exel
Woensdag 24 mei in Laren in het Kulturhus ’t Kruispunt, 19.30 – 21.30 uur
• Meedenken voor Gorssel, Epse, Joppe en Eefde
Donderdag 25 mei in Gorssel in Museum More, 19.30 – 21.30 uur
Meedenken voor Lochem, Barchem, Zwiep
Dinsdag 30 mei in Lochem in het gemeentehuis, 19.30 – 21.30 uur
Meedenken voor Almen, Harfsen, Kring van Dorth
Woensdag 31 mei in Harfsen in Dorpshuus Hoeflo, 20.00 – 22.00 uur

2. Tijdens “gesprekken op straat”
Voorafgaand aan de MeeDenkAvonden in de maand mei gaan medewerkers en raadsleden van de
gemeente naar de kernen toe. Op straat, tijdens de weekmarkt of bij de supermarkt gaan zij in
gesprek met inwoners om hen te spreken over wat zij belangrijk vinden voor hun leefomgeving. De
volgende data zijn zij daar aanwezig:
• Almen, dinsdag 9 mei ’s morgens
• Harfsen, dinsdag 9 mei ‘s middags
• Eefde, woensdag 10 mei ’s middags
• Lochem, woensdag 10 mei ’s ochtends en zaterdag 13 mei ’s ochtends
• Gorssel, zaterdag 13 mei ’s middags
• Laren, donderdag 11 mei ’s ochtends

3. Ook online meedenken
Kunt u niet bij de MeeDenkAvonden aanwezig zijn? Geef dan uw mening online via
www.lochem.nl/omgevingsvisie. Dit kan van 25 april tot 31 mei 2023.
Wat wordt er met de inbreng gedaan?

Van de uitkomsten van de enquête wordt een factsheet gemaakt. Dit is een anonieme samenvatting
van de resultaten van de enquête, die vanaf eind juni op www.lochem.nl/omgevingsvisie staat.
De resultaten van de gesprekken op straat en de meedenkavonden worden gebruikt voor de
omgevingsvisie. Als het bijvoorbeeld gaat om mooie plekken (die door meerdere mensen worden
gedeeld), dan is dat belangrijk voor de beschrijving van de waarden die we graag willen behouden.
Als het gaat om bijvoorbeeld plekken die mensen liever anders zien, en waar de gemeente op moet
inzetten de komende 20 jaar (en die mening wordt gedeeld door meer mensen), dan is dat inbreng
voor de doelen en ambities die in de omgevingsvisie worden opgenomen. Daarbij wordt ook gekeken
of de inbreng past in een omgevingsvisie of dat het misschien ergens anders thuishoort.

Vanaf 1 januari een nieuwe Omgevingswet
De invoering van de Omgevingswet is al een aantal keren uitgesteld. Maar nu is het definitief: de wet
gaat 1 januari 2024 in. De Omgevingswet vervangt alle wetten en regels voor wonen, ruimte, wegen,
milieu en water. De Omgevingswet zorgt ervoor dat je afspreekt met elkaar, wát er op wélke locatie
mogelijk is. De basis daarvoor is een omgevingsvisie die iedere gemeente moet vaststellen.