Heiligenbeeldenmuseum Thematentoonstelling 2022

De thematentoonstelling Kloosterleven en ordes in de Achterhoek is nog tot en met zondag 30 oktober te zien. De tentoonstelling belicht de plaats die congregaties en kloosterorden op het gebied van onderwijs, ouderenzorg en pastoraat innamen vanaf het midden van de negentiende eeuw tot in de tweede helft van de twintigste eeuw in de Achterhoek. De thematentoonstelling toont aan dat dit op velerlei gebied van invloed is geweest op de ontwikkeling van de Achterhoek.

Tussen kloosterorden en congregaties zijn kerkrechtelijke overeenkomsten en verschillen. Het zijn beide instituten van Godgewijd leven. Het belangrijkste verschil is de gelofte. Wie lid wordt van een congregatie legt een eenvoudige gelofte af. Leden van orden leggen een plechtige gelofte af van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid. Qua architectuur komen de kloosters overeen. Ze zijn eenvoudig van opzet. Al het werk van de religieuzen is inmiddels overgenomen door professionele organisaties op gebied van zorg en onderwijs. De gebouwen blijven in veel gevallen bestaan en krijgen andere functies.  

Heiligenbeeldenmuseum Kranenburg/Vorden, Ruurloseweg 101, 7251 LD Vorden, tel 0575-556488, alleen tijdens openingstijden. Geopend t/m zondag 30 oktober, iedere dag, behalve maandag, van 12.00 tot 17.00 uur. Toegangsprijs € 6,00, kinderen t/m 12 jaar gratis toegang. Museumkaart geldig.