Aanbesteding Gelderse laadpalen gewonnen door Vattenfall InCharge

Zutphen – De aanbesteding voor laadpalen in de openbare ruimte in Oost-Nederland gaat naar Vattenfall InCharge. Gemeente Zutphen is een van de deelnemende gemeenten. Dat betekent dat de gemeente Zutphen op verschillende plekken vrijwel kosteloos laadpalen laat plaatsen.

Wethouder Eva Boswinkel: “Met deze gezamenlijke aanbesteding zetten we een goede eerste stap in het behalen van ons doel om voldoende laadpunten in onze gemeente te realiseren. Schoon vervoer moet zo goed mogelijk gefaciliteerd worden. De nieuwe laadpalen voorzien in groene stroom. De rol van de gemeente is het zorgvuldig goedkeuren van de verschillende locaties waar palen komen, uiteraard kunnen inwoners daar ook op reageren. “

Proactief laadpalen plaatsen
In elke deelnemende gemeente plaatst Vattenfall InCharge elk jaar proactief een aantal laadpalen, zo ook in Zutphen. Daarbij wordt niet gewacht tot er een aanvraag komt, maar plaatst Vattenfall InCharge deze laadpalen op logische plekken. Dus nog voordat de vraag wordt gesteld. Hoeveel palen geplaatst worden, hangt af van de grootte van de gemeente, het aantal woningen met een eigen oprit en het verwachte aantal elektrische auto’s. Inwoners kunnen binnenkort reageren op de locaties van de geplande laadpalen. Zodra de datum en de manier waarop inwoners kunnen reageren bekend is, communiceert de gemeente daar op verschillende manieren over.

Voorbereidingen van start
Vattenfall InCharge is inmiddels gestart met de voorbereidingen en e-rijders kunnen vanaf 15 maart 2022 een aanvraag indienen. Het gaat om een concessie (overeenkomst) voor een periode van 10 jaar, waar Vattenfall InCharge de eerste 3 jaar exclusief laadpalen mag plaatsen.

Provincies zijn blij met deelname gemeenten
Helga Witjes (gedeputeerde mobiliteit provincie Gelderland) en Tijs de Bree (gedeputeerde energietransitie provincie Overijssel), zijn blij dat zoveel gemeenten mee doen: 67 van in totaal 77 gemeenten in Gelderland en Overijssel. Zutphen is een van deze gemeenten.

Provincies Gelderland en Overijssel ondersteunen gemeenten bij het uitrollen van een slim, dekkend en betrouwbaar laadnetwerk onder de naam GO-RAL (Gelders-Overijsselse Regionale aanpak laadinfrastructuur). Onder andere door het organiseren van deze gezamenlijke aanbesteding.