Buurtbemiddeling lost al 25 jaar burenruzies succesvol op

Lochem – De maand september staat in het teken van het 25-jarig bestaan van buurtbemiddeling in Nederland (ruim 15 jaar in Lochem). Volgens een inschatting van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) werden in die tijd ruim 180.000 conflicten tussen buren gemeld. Het lukt buurtbemiddelaars om in 7 van de 10 situaties buren te helpen een oplossing te vinden voor hun probleem.

“We weten dat burenruzies veel invloed hebben op de leefbaarheid. Als je een conflict hebt met je buren, dan zit je thuis niet lekker meer op de bank. Soms verziekt een burenruzie zelfs je dagelijks leven of beïnvloedt het je werk. 3.500 getrainde bemiddelaars in heel Nederland zorgen dat buren samen een oplossing vinden voor hun conflict. Deze gratis dienstverlening zorgt er al 25 jaar voor dat buurtbewoners weer prettig naast elkaar kunnen wonen”, vertelt Hans Botman van GoedeBuren Lochem, nu al weer ruim 15 jaar actief in de gemeente Lochem.

Al 25 jaar succesvol
In 1996 startten de gemeenten Rotterdam en Zwolle als eerste met buurtbemiddeling om wijkproblemen aan te pakken. Hans Botman: “Buurtbemiddeling ontwikkelde zich in de daarop volgende 25 jaar tot een succesvol middel om inwoners weer prettig te laten wonen. We schatten dat er de afgelopen 25 jaar meer dan 180.000 meldingen werden gedaan van burenoverlast. En bijna alle gemeenten in Nederland doen inmiddels mee met buurtbemiddeling.”

Buurtbemiddeling is onmisbaar
Buurtbemiddeling is onmisbaar, blijkt uit onderzoek en landelijke kengetallen. Buurtbemiddeling:
– vermindert de ervaren woonoverlast;
– verkleint de kans dat een conflict ‘uit de hand loopt’;
– vergroot het gevoel van veiligheid en leefbaarheid;
– vermindert stress en heeft zo een positief effect op de gezondheid van de betrokken buren.

Hans Botman licht toe: “Soms ervaar je als bewoner dagelijks burenoverlast. Mijn advies is om zodra je je ergert, op een positieve manier in gesprek te gaan met de buren. Vertel hoe je het ervaart, zonder direct met de vinger te wijzen, een oordeel te vellen of boos te worden. Vaak weten buren niet dat ze overlast veroorzaken en zullen ze proberen de overlast te verminderen. Zo hou je de relatie goed. Lukt het niet, schakel dan op tijd hulp in van buurtbemiddeling. Hoe groter de ruzie en hoe langer je wacht, des te moeilijker het is om tot een oplossing te komen.”

Buurtbemiddeling verbetert leefbaarheid
Buurtbemiddeling vervult ook een belangrijke rol in wijken en buurten. Het heeft een positief effect op de leefbaarheid in de gemeente Lochem. Het vergroot het veiligheidsgevoel van inwoners en verbetert de sociale samenhang en gemeenschapszin in buurten. “En ook heel belangrijk,” vult Botman verder aan, “bewoners voelen zich na een bemiddeling zelfredzamer. Ze weten wat ze de volgende keer kunnen doen en hebben meer vertrouwen in hun eigen oplossingsvermogen.”

Toename complexe zaken
Bij de meeste burenruzies gaat het om bewoners die om wat voor reden dan ook niet meer met elkaar in gesprek zijn. De laatste jaren komt er meer sociale problematiek in de samenleving voor en dat zien we bij Goede Buren Lochem terug in de aard van de conflicten. Botman legt uit: “Gemiddeld is een vijfde van de zaken tegenwoordig complex te noemen. Dan spelen bijvoorbeeld psychische problemen, een opstapeling van problemen of taalproblemen een rol.”

En dan nog even de ‘top 3’ van meest voorkomende klachten: Geluidsoverlast staat al 25 jaar met stip op nummer 1, gevolgd door pesten/lastig vallen en ‘buitenproblemen’ zoals overhangende takken, de schutting, stankoverlast van de barbecue of dieren.”