Gemeente Lochem ondersteunt initiatieven biodiversiteit

bloem

Lochem – De gemeente Lochem geeft subsidie voor initiatieven die de biodiversiteit versterken. Dit maakt het voor inwoners en organisaties gemakkelijker om de verscheidenheid aan planten- en dierensoorten te helpen behouden en versterken. De subsidie maakt deel uit van het uitvoeringsprogramma van het biodiversiteitsplan. De gemeenteraad stemde daar op 8 maart 2021 mee in.

Kansen benutten voor de biodiversiteit
Wethouder Henk van Zeijts vertelt: “Ik merk dat mensen graag een steentje willen bijdragen aan behoud van de biodiversiteit. Onze vleermuiskastenactie, samen met Vleermuiswerkgroep VleGel was bijvoorbeeld een groot succes. Dit soort initiatieven maken wij als gemeente graag mogelijk. Want variatie in planten en dieren is belangrijk voor het evenwicht in de natuur. Biodiversiteit zorgt ervoor dat wij kunnen leven in een gezonde leefomgeving.”

Zaad voor kruidenranden en een zwaluwtil
Gemeentelijke subsidie voor biodiversiteitsinitiatieven is niet helemaal nieuw. De gemeente droeg bijvoorbeeld eerder al bij aan zaadmengsels voor kruidenrijke akkerranden. Dat was een initiatief van inwoners en boeren. Ook plaatste een groep inwoners in Almen een zwaluwentil op een boerenerf, met een financiële bijdrage van de gemeente. Francien van Gils, beleidsmedewerker Groene Leefomgeving: “We krijgen steeds meer aanvragen binnen. Daar zijn we blij mee! Met de subsidie kunnen we op een laagdrempelige manier initiatieven van inwoners(groepen) en organisaties ondersteunen. Voor zover ons budget toereikend is.”

Een initiatief aanmelden?
Ga daarvoor naar www.lochem.nl/in-en-over-lochem/subsidiewijzer. Hier staat ook meer informatie over de voorwaarden die gelden voor initiatieven.