Regulier onderhoud bomen N348 Eefde-Deventer

Provincie Gelderland snoeit van 3 tot 6 maart haar bomen langs de N348. Het gaat om regulier onderhoud. Tijdens deze snoeiwerkzaamheden leidt provincie Gelderland auto- en vrachtverkeer om. Fietsers kunnen gebruik blijven maken van deze route en verkeersregelaars leiden fietsers bij de snoeiwerkzaamheden langs het werk. Bus, hulpdiensten en bewoners hebben vrije doorgang.

Snoeien
Provincie Gelderland snoeit om een boom gezond en veilig te houden. Dat doen we omdat bomen belangrijk zijn voor Gelderland en we ons landschap en cultuurhistorie willen behouden. En als wegbeheerder zijn we ook wettelijk verantwoordelijk voor veiligheid van de weggebruiker en omgeving.

Boven de wegen geldt een vrije doorrijdhoogte van 4,5 meter. Omdat takken kunnen doorhangen, snoeien we vaak tot 6 a 8 m hoogte de stam vrij van takken. Daarnaast wordt dood hout uit de hele boomkruin gesnoeid voor de veiligheid. De snoeiwerkzaamheden vinden overdag plaats van 07:00 uur – 18:00 uur. In de avond en nachtelijke uren is de weg voor vrij voor verkeer.

Boomveiligheidscontrole
Snoeien maakt onderdeel uit van ons reguliere beheer on onderhoud van groen in onze bermen. Provincie Gelderland inspecteert eens per drie jaar alle bomen. Dat leidt tot verschillende adviezen, zoals om bomen te snoeien of bomen gezond en veilig te houden. Extra maatregelen die we nemen bij oudere, minder gezonde, bomen zijn jaarlijkse boomveiligheidsinspecties, aanbrengen van ankers om te voorkomen dat dikke takken afbreken, beschermen van bomen tegen zonnebrand en groeiplaatsverbetering. Dit om ze een kans op herstel te geven, en kappen te voorkomen of op zijn minst uit te stellen. Het snoeiafval wordt hergebruikt.