Aantal cybercrime-misdrijven in Gelderland toegenomen met 45%

Arnhem – In de provincie Gelderland werden afgelopen jaar 253 cybercrime-delicten geregistreerd. Ten opzichte van 2018 (175 delicten) is hiermee sprake van een stijging van 44,6%. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Dutch-Tech Magazine, op basis van data van de politie over de afgelopen 8 jaar. Ook verschillen tussen gemeenten binnen Gelderland werden in kaart gebracht.

Cybercrime delicten in Nederland

In 2019 werden in totaal 4.700 cybercrime-misdrijven geregistreerd. Dit komt neer op gemiddeld bijna 13 misdrijven per dag. Bijna 13 procent van de Nederlanders van 15 jaar of ouder was afgelopen jaar slachtoffer van cybercrime. De meeste slachtoffers waren tussen de 15 en 25 jaar oud. Over het algemeen geldt ook; hoe ouder de groep, hoe minder slachtoffers.

Relatief veel cybercrime-delicten in Gelderland

Op provinciaal niveau zijn grote verschillen te zien in het aantal geregistreerde cybercrime-misdrijven. Noord-Holland had afgelopen jaar de meeste delicten (1.591). Ook Zuid-Holland (640) en Noord-Brabant (547) kenden relatief veel cybercriminaliteit. Zeeland kent, van alle provincies, het laagste aantal geregistreerde cybercrime-misdrijven. Ook Limburg (159) en Flevoland (193) hadden een relatief veilig digitaal jaar. Gelderland hoort, met 253 geregistreerde cybercrime-misdrijven, tot de groep relatief onveilige provincies.

Meeste Gelderse registraties in Arnhem Binnen Gelderland kent de gemeente Arnhem de meeste cybercrime-misdrijven (47). Ook in Ede (25) en Nijmegen (20) waren er -binnen de provincie- relatief veel registraties. Van de 51 Gelderse gemeenten zijn er echter 44 gemeenten waar het aantal geregistreerde cybercrime-misdrijven onder de 10 bleef steken.