Gemeente Lochem blijvend investeren in gezondheid

Lochem – De gemeente Lochem wil blijven investeren in de gezondheid van haar inwoners. Voor de komende jaren is vastgelegd dat we investeren in een gezonde leefstijl, mentale gezondheid en een gezonde leefomgeving. Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor om het nieuwe beleid binnenkort vast te stellen.

Wethouder Henk van Zeijts: “Ik vind het belangrijk dat inwoners gezond en veerkrachtig zijn. Zo zou het geweldig zijn als we straks een rookvrije generatie hebben. Samen met regiogemeenten maken we daarvoor een plan. Ook maak ik mij zorgen over het alcoholgebruik onder jongeren: de helft van de 16-jarigen gebruikt al alcohol. Geen alcohol zou vanzelfsprekend moeten worden. Daarnaast zien we ook problematisch alcohol gebruik bij volwassenen en ouderen. Die mensen willen we helpen.”

Een gezond leven voor iedereen
In 2015 kreeg de gemeente extra taken vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet. Daardoor zijn er nu meer mogelijkheden om inwoners te helpen hun gezondheid te verbeteren en om ergere problemen te voorkomen. Dit geldt voor álle inwoners. Daarbij is speciale aandacht voor inwoners met gezondheidsachterstanden, zoals bijvoorbeeld statushouders. De gemeente werkt voor gezondheid samen met GGD, Taalhuis, Stichting Welzijn Lochem (SWL), verslavingszorg, ggz, huisartsen, maar ook met sportverenigingen en scholen.

Gezonde leefstijl
Naast maatregelen op het gebied van roken en alcohol vinden we gezonde voeding en beweging belangrijk. Sportcoaches van SWL helpen jongeren hierbij. Op scholen is steeds meer aandacht voor gezonde voeding. De komende jaren willen we ook kwetsbare ouderen meer stimuleren te bewegen en gezonde voeding te gebruiken. Dit helpt hen langer vitaal te blijven.

Mentale gezondheid
Bij mentale gezondheid gaat het er om dat mensen prettiger in hun vel zitten, minder psychische problemen hebben en minder eenzaam zijn. Bij jongeren spelen prestatiedruk, overmatig gebruik van sociale media of gamen. Ook echtscheiding van de ouders leidt tot veel psychosociale problemen bij jongeren. Met goede voorlichting op de juiste plekken willen we hier aandacht aan schenken. Zodat we eerder hulp kunnen inzetten.

Gezonde leefomgeving
Een schone, groene omgeving waarin je lekker kunt wandelen en fietsen, draagt bij aan een goede gezondheid. De gemeente is achter de schermen hard bezig met de voorbereiding van de nieuwe Omgevingswet die in 2021 in gaat. Door deze wet krijgen inwoners meer invloed op hun leefomgeving. Denk aan het verminderen van geur- en geluidsoverlast, het verbeteren van de luchtkwaliteit en het verbeteren van fiets- en wandelpaden.

U kunt de nota ‘Investeren in gezondheid’ inzien op www.lochem.nl.