Workshop De dood-doodgewoon?

Lochem – De Raad van Kerken en geloofsgemeenschappen Lochem/Barchem organiseren een workshop over dit onderwerp. De workshop bestaat uit twee bijeenkomsten: op 12 en 26 februari van 14-16 uur, Noorderwal 17, te Lochem.

Hoewel we allen weten dat iedereen ooit dood gaat, is het niet vanzelfsprekend, dat we dat DOODGEWOON vinden.
Het is goed het daar samen eens doodgewoon over te hebben en het stilzwijgen over de dood te doorbreken.
Een werkgroep uit de Raad van Kerken en de geloofsgemeenschappen Lochem/Barchem wil dat graag met u bepreekbaar maken in twee bijeenkomsten. Iedereen is welkom en het verplicht u tot niets.
In de eerste bijeenkomst lichten men een aantal aspecten kort toe – kunnen wennen aan elkaar door het doodgewone aan de dood met elkaar te delen.
In de vervolgbijeenkomst gaat men dieper in op door u genoemde aandachtspunten en vragen.
De volgende onderwerpen komen aan bod: praktische zaken (nalatenschap, begraven of cremeren?), oude – en nieuwe afscheidsrituelen, (on)voltooid leven, (zelf)gekozen levenseinde, zelfdoding, enz.
De werkgroep bestaande uit Corien Veenhuizen, Erna Wagenaar, Dick Beltman en Marita Klein heet u van harte welkom! Koffie/thee staat klaar.

Woensdagmiddag 12 en 26 februari, van 14-16 uur, BIC (bezinnend inspiratie centrum), Noorderwal 17 in Lochem.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij Dick Beltman: 06-22559102.
Aanmelden: mag, maar hoeft niet: erna@bic-lochem.nl