Lochem tekent intentieverklaring Keurmerk Veilig Buitengebied

Lochem- De gemeente Lochem, LTO Achterhoek Noord, politie, Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG), Omgevingsdienst Achterhoek, Wildbeheereenheid Lochem e.o., Cumela Nederland afdeling Gelderland, Circulus-Berkel, Vereniging Natuurmonumenten en Wildbeheereenheid Gorssel hebben hun handtekening gezet onder een intentieverklaring Keurmerk Veilig Buitengebied onder begeleiding van Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland.

Lochem treedt daarmee in de voetsporen van o.a. gemeente Overbetuwe, Ede, Barneveld en acht gemeenten in de Achterhoek die in een eerder stadium al aan de slag zijn gegaan met het Keurmerk Veilig Buitengebied (KVB). De gezamenlijke partijen hebben met elkaar afgesproken door middel van een integrale aanpak zorg te dragen voor de veiligheid van personen en een ongestoord en rechtmatig gebruik van goederen en zaken in het buitengebied van de gemeente Lochem. Elke partij zal een maximale inspanning leveren om vanuit een eigen dan wel gezamenlijke verantwoordelijkheid de verschillende vormen van onveiligheid en overlast te voorkomen en te bestrijden.
Publiek-Private Samenwerking
Anton Jansen, manager PVO Oost-Nederland: ‘Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland staat voor Publiek-Private Samenwerking tussen overheden, ondernemers, brancheorganisaties, belangenverenigingen en het openbaar ministerie. Veiligheid en leefbaarheid is een gemeenschappelijk belang. In het buitengebied zijn extra oren en ogen om dat te waarborgen van harte welkom. Het keurmerk beoogt partijen beter en op een andere manier met elkaar te laten samenwerken door gebruik te maken van ieders specifieke kennis en competentie.’
De projectgroep gaat zich inspannen om afstemming te bereiken tussen haar beleid en het beleid van de gemeente Lochem, inzake veiligheid en leefbaarheid. Deze intentieverklaring blijft geldig totdat het definitieve convenant Keurmerk Veilig Buitengebied van PVO Oost-Nederland voor het buitengebied van Lochem is opgesteld en ondertekend.