Noordelijk terrein Sluis Eefde krijgt vorm

Eefde – Half december 2019 is er bij Sluis Eefde een begin gemaakt met het aanplanten van de bomen. De eerste 40 bomen worden gepoot op de primaire kering aan de kant van de IJssel.

Als Koning Winter geen roet in het eten gooit, staan er over een paar weken hagen en ongeveer 300 bomen van 5 tot 10 m hoog verspreid over het terrein ten noorden van de nieuwe sluiskolk en de voorhavens. Met het aanplanten van de bomen krijgt de inrichting van het terrein nu echt vorm.

Door de bouw van de tweede sluis was het onvermijdelijk om bomen te verwijderen. Om het karakter van het landschap te behouden, worden nu nieuwe bomen en hagen geplant.

Nieuw bos naast Sluis Eefde

Het begon in november 2019 met het aanleggen van het nieuwe Kanaalpad en het egaliseren van de grond. In december 2019 is de tijd aangebroken om verschillende soorten loofbomen en hagen zoals de eik, de iep en de beuk aan te planten op het terrein. Om ervoor te zorgen dat de bomen goed blijven staan plaatsen we naast iedere boom 3 boompalen. Zo staan de bomen stevig en kunnen ze in alle rust wortel schieten. De bomen worden met een hijskraan in de grond gezet. De bomen worden per 10 stuks per vrachtwagen aangevoerd. Dit gebeurt zoveel mogelijk via de Boedelhofweg zo beperken we de hinder voor de inwoners van Eefde.

Het gebied rond de sluis is straks weer een plek waar, naast spelen en wandelen, gekeken kan worden naar de schepen die door de nieuwe sluis varen. Behalve de bomen en hagen krijgt het noordelijk terrein in begin 2020 ook een amfitheater, een glijbaan en een uitkijkplek. Op de sfeerimpressies is te zien waar deze worden aangelegd.

Bouwkeet blijft staan

De huidige bouwkeet blijft nog staan. Deze is tijdens het onderhoud van de bestaande sluis nog nodig voor het onderbrengen van het personeel. Daarom worden nu nog niet alle bomen geplant. Naar verwachting wordt eind 2020, als het onderhoud is afgerond, de keet verwijderd. Dan wordt het laatste stukje van het terrein ingericht en worden de laatste bomen geplant.

Vleermuisschermen verdwijnen

De vleermuisschermen die langs het oude Kanaalpad staan hebben straks geen functie meer en worden weggehaald. Ter hoogte van de bouwkeet wordt een nieuw vleermuisscherm geplaatst, omdat de bomen daar later worden geplant. Zodra ook hier de bomen staan dan worden de laatste schermen weggehaald.