Burgerinitiatief Lochem 3.0 stopt

Foto: Extra Nieuws

Lochem – Eind 2019 legt burgerinitiatief Lochem 3.0 haar activiteiten neer. Het bestuur en de raad van toezicht van Lochem 3.0 namen dit besluit vanwege onvoldoende toekomstperspectief. Steeds hebben de gemeente en Lochem 3.0 gezocht naar de beste manier om Lochem te promoten als een plek waar toeristen graag komen. Om dit doel te bereiken neemt de gemeente tegenwoordig meer zelf de regie.

Samen steeds gezocht naar het beste voor Lochem
Wethouder Eric-Jan de Haan: “Samen met Lochem 3.0 hebben we grote stappen gezet om Lochem weer beter op de toeristische kaart te krijgen. Door die samenwerking werd iedereen zich de laatste jaren veel bewuster van het belang daarvan. Er zijn dankzij Lochem 3.0 waardevolle concrete resultaten bereikt. De laatste tijd trekt de gemeente zelf harder aan het profileren van Lochem. De rol van Lochem 3.0 is daardoor kleiner geworden. Ik heb er dus alle begrip voor dat ze stoppen. En spreek graag mijn grote waardering uit voor de inzet en betrokkenheid, die de initiatiefnemers ook bij flinke tegenwind hebben getoond”.

Hoe de rol van Lochem 3.0 veranderde
Voorzitter Bart van Alten: “Bij de start waren alle betrokkenen het erover eens; er moest iets gebeuren. We geloofden in de kansen van Lochem en wilden die beter benutten door meer samenwerking. Het economisch tij en de lokale politiek veranderde, waardoor het oorspronkelijke gevoel van ‘samen de schouders eronder’ aan kracht verloor”. De terugtredende overheid betekende dat het bedrijfsleven de bal moest oppakken. Lochem 3.0 heeft dat met visie en overtuiging gedaan. Het verwerven van draagvlak in alle kernen bleek echter lastig. De onbedoelde subsidierelatie met de gemeente en de wederzijdse afhankelijkheid van de VVV beperkte de bewegingsruimte van Lochem
3.0. Begin 2018 is de VVV losgekoppeld en intensiveerde de gemeente de samenwerking met Stichting Achterhoek Toerisme. Lochem 3.0 voelde dat het bestuurlijke enthousiasme en de ondersteuning door de gemeente afnamen.

Stappen voorwaarts gezet
Lochem 3.0 presenteerde in 2015 een ambitieus businessplan onder de titel Eigenzinnig Lochem. Al in 2014 nam Lochem 3.0 de zorg op zich voor het oude stadhuis en verhuisde VVV Lochem weer naar de binnenstad. Samen met de VVV ontwikkelde Lochem 3.0 de website Eigenzinnig Lochem. Het beeldmerk van de asterisk zorgde voor herkenbaarheid bij de promotie van evenementen en activiteiten. Lochem 3.0 dacht mee over het toeristisch aanbod en de kansen voor ondernemers en in het bijzonder voor Harfsen, Barchem en Stad Lochem. Met het Historisch Genootschap en de VVV plaatste Lochem 3.0 informatieborden als onderdeel van een ‘buitenmuseum’. Samen met de LOV initieerde Lochem 3.0 een 10 puntenplan voor de binnenstad. Als onderdeel daarvan staat de nieuwe ruimtelijke visie nu aan de vooravond van de uitvoering.

Visie en uitvoering recreatie en toerisme
Het college en Lochem 3.0 onderstrepen samen het belang van een economische impuls voor Lochem en een brede samenwerking daarin. Er zijn stappen gemaakt met een visie op recreatie en toerisme, een economische agenda en een gedragen ruimtelijke visie voor de binnenstad. De gemeente neemt de regie als het gaat om de uitvoering en wil daarbij nauw samenwerken met de betrokken partijen in Lochem. De gemeente is het bestuur en de raad van toezicht erkentelijk voor de grote inzet voor Lochem.