Medewerkers Sociale Werkvoorziening in dienst gemeente Lochem

Lochem – Ongeveer honderd mensen die tot eind dit jaar in dienst zijn bij Delta krijgen een nieuwe werkgever. Vanaf 1 januari 2020 maken zij de overstap naar de gemeente Lochem. De Gemeenschappelijke Regeling Delta, bestaande uit de gemeenten Lochem, Bronckhorst en Voorst houdt dan op te bestaan. Medewerkers die vallen onder de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) komen in dienst van de gemeenten, die de taken zelf gaan uitvoeren.

Voor Lochem gaat het om ongeveer honderd medewerkers. Er zijn goede afspraken gemaakt met Delta om de overstap zo soepel mogelijk te laten verlopen. De medewerkers behouden hun werkplek bij de diverse werkgevers in de gemeente Lochem en in de regio. Zij worden zo goed mogelijk begeleid bij deze verandering door consulenten van Delta die hun ervaring en kennis per 1 januari meenemen naar de gemeente Lochem.

Goede begeleiding van groot belang
Twee consulenten en een jobcoach komen in dienst bij ’t Baken van de gemeente Lochem. Zij begeleiden de medewerkers bij hun werkzaamheden en zijn hun aanspreekpunt. Ook zijn ze contactpersoon voor de bedrijven waar de medewerkers in dienst of gedetacheerd zijn.

Wethouder Eric-Jan de Haan: “De begeleiding van deze kwetsbare groep medewerkers vind ik het allerbelangrijkste. Die begeleiding is in goede handen van de consulenten en de jobcoach van ’t Baken en natuurlijk van de werkgevers. Daar heb ik alle vertrouwen in. We zijn samen verantwoordelijk voor een goede en veilige werkomgeving van deze mensen. De lijnen zijn kort en dat is nu juist de meerwaarde van het ‘dicht bij huis’ kunnen organiseren”.

Participatiewet
Met de komst van de Participatiewet is de sociale werkvoorziening een aflopende regeling. De Wsw-medewerkers die voor 1 januari 2015 een dienstverband hadden, blijven dit echter houden tot aan hun pensionering.