Geweld in en om huis stopt niet vanzelf, kom in actie in de gemeente Lochem

Lochem – Geweld in en om huis, kindermishandeling, ouderenmishandeling: het komt vaker voor dan je denkt en stopt niet vanzelf. De gemeente Lochem wil daar iets aan doen. Zij roept inwoners op om in actie te komen bij een ‘niet-pluisgevoel’. Daarnaast traint zij beroepskrachten in wat zij moeten doen bij vermoedens van huiselijk geweld. Hiermee hoopt de gemeente het tij kunnen keren. Want door gezamenlijk op tijd in actie te komen, kunnen we veel verdriet voorkomen en zorgen voor een veilig leven in de gemeente Lochem.

Wethouder Henk van Zeijts: ‘Veilig leven gaat over ons allemaal. Veilig leven is niet altijd vanzelfsprekend op alle plekken en momenten. Zo komt geweld thuis helaas ook in onze gemeente voor. Helemaal voorkomen kunnen we dat niet. Maar met elkaar, inwoners, professionals en gemeente, kunnen we proberen om het zo vroeg mogelijk te signaleren, te stoppen en duurzaam op te lossen. Iedereen kan omstander, slachtoffer of dader zijn. Wegkijken als we huiselijk geweld of kindermishandeling vermoeden is menselijk, maar helpt niet’.

Trainingen voor beroepskrachten, vrijwilligers en mantelzorgers
Jaarlijks hebben in Lochem mogelijk 1200 mensen te maken met een vorm van huiselijk geweld. Het gaat om kinderen, volwassen en ouderen. Dat zijn er 1200 te veel, vindt de gemeente. Daarom verzorgen we het komend jaar trainingen voor beroepskrachten. Denk hierbij aan medewerkers in de kinderopvang, gezondheidszorg, maatschappelijke organisatie en scholen.

Op tijd herkennen van signalen
Beroepskrachten leren om signalen te herkennen, hoe ze dit met de personen in kwestie kunnen bespreken en wat te doen als er meer nodig is. Huiselijk geweld kent vele vormen; binnen de relatie, maar ook jeugdprostitutie onder druk van loverboys, verwaarlozing of financiële uitbuiting van ouderen. De trainingen zijn afgestemd op de deelnemers en hun voorkennis.

Kom in actie!
Inwoners worden opgeroepen om bij een ‘niet-pluisgevoel’ in actie te komen. Praat met degene om wie je je zorgen maakt. Help hem of haar hulp te zoeken en contact op te nemen met Veilig Thuis. Alle inwoners kunnen ook zelf met Veilig Thuis Noord Oost Gelderland bellen om zorgen te uiten en advies of hulp te vragen. Dat kan 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Gratis en zo nodig anoniem.

Telefoon 0800 – 2000 (dag en nacht bereikbaar). Ook als u zelf hulp nodig heeft!