Onderzoek naar nieuwe locatie brandweerkazerne Almen

Almen- Het pand Dorpsstraat 2b in Almen is aangekocht door de gemeente Lochem. De gemeente is met de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en de vrijwilligers van de brandweer Almen al langere tijd op zoek naar een nieuwe locatie voor de brandweerkazerne. Partijen willen nu onderzoeken of de plek aan de Dorpsstraat geschikt is als locatie voor de nieuwe brandweerkazerne.

De eigenaren maakten gebruik van de uitkoopregeling van het Rijk

Een aantal woningen aan de Dorpsstraat ligt onder een hoogspanningskabel. Het Rijk heeft de eigenaren van deze woningen een uitkoopregeling aangeboden. De eigenaren van Dorpsstraat 2b hebben hier gebruik van gemaakt.


Geen woonbestemming meer voor dit terrein

Dit betekent dat de gemeente Lochem eigenaar wordt van dit perceel. Een verplichting van het Rijk bij deze uitkoopregeling is dat de woonbestemming binnen vijf jaar na aankoop verdwijnt. Het terrein mag wel voor maatschappelijke doeleinden gebruikt worden.

Gemeente onderzoekt of de nieuwe brandweerkazerne hier kan komen
De gemeente Lochem is met de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en de vrijwilligers van de brandweer Almen al langere tijd op zoek naar een nieuwe locatie voor de brandweerkazerne. De komende maanden willen zij onderzoeken of Dorpsstraat 2b een mogelijke locatie voor de brandweerkazerne kan zijn. Dit betekent onderzoek op het gebied van ruimte, verkeer, geluid bestemming en de financiële haalbaarheid.

Buurtbewoners geïnformeerd

Via een brief zijn de buurtbewoners op 11 september geïnformeerd. Zij zullen op de hoogte gehouden worden van de uitkomsten van het onderzoek.