Meer mensen in gemeente Lochem maken gebruik van huishoudelijke hulp, kosten stijgen

Lochem – Het afgelopen half jaar hebben meer mensen in de gemeente Lochem een Wmo-voorziening aangevraagd dan in de tweede helft van 2018. De vergrijzing speelt daarbij een rol, maar de belangrijkste oorzaak is dat het aantal inwoners met Ondersteuning Thuis (huishoudelijke hulp) is toegenomen. Dat betekent een kostenstijging voor de gemeente. Die verwacht in 2019 € 500.000 meer aan Ondersteuning Thuis uit te geven dan begroot. Dit staat in de Raadsmonitor Sociaal Domein over de eerste helft van 2019.

De kostenstijging komt vooral doordat het Rijk het abonnementstarief in de Wmo heeft ingevoerd. Sinds 1 januari 2019 betaalt iedereen dezelfde eigen bijdrage. Wethouder Henk van Zeijts: “Vorig jaar mochten we nog een eigen bijdrage Wmo heffen die afhing van het inkomen en vermogen van mensen. Dit jaar heeft het Rijk aangegeven dat gemeenten dat niet meer mogen doen. Iedereen betaalt een vaste eigen bijdrage van € 17,50 per vier weken. Mensen die tot voor kort zelf betaalden, kloppen nu bij de gemeente aan voor huishoudelijke hulp. Ik gun het de mensen en ze hebben er recht op, maar zo langzamerhand wordt dit voor alle gemeenten onbetaalbaar. Ik heb er weinig vertrouwen in dat het Rijk dit gaat compenseren.”


Er zijn ook meevallers

Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering is van 468 eind 2018 gedaald naar 453 halverwege 2019. Dit is al bijna gelijk aan de gemeentelijke doelstelling voor heel 2019. Verder vinden meer mensen de weg naar het BudgetAdviescentrum Lochem. Daardoor komen er minder mensen terecht in de (zwaardere) schuldhulpverlening. Het aantal jongeren met jeugdhulp blijft ongeveer gelijk, maar de kosten voor de gemeente pakken dit jaar lager uit dan begroot. Overigens krijgt de gemeente Lochem (net als de meeste andere gemeenten) nog altijd minder geld van het Rijk dan ze aan jeugdhulp uitgeeft.


Stand van zaken Sociaal Domein in Raadsmonitor
Ieder half jaar brengt de gemeente Lochem de Raadsmonitor Sociaal Domein uit. Die geeft de ontwikkelingen weer op de gebieden van Jeugd, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en een algemene stand van zaken binnen het Sociaal Domein. De raadsmonitor van de eerste helft 2019 is te vinden op www.lochem.nl.