Gemeenteraad besluit tot aanbeveling herbenoeming burgemeester Sebastiaan van ’t Erve

Lochem – Op 9 januari 2020 eindigt de eerste benoemingstermijn van burgemeester Van ’t Erve. De heer Van ’t Erve heeft de fractievoorzitters en de Commissaris van de Koning laten weten dat hij zich met hart en ziel wil blijven inzetten voor de mooiste gemeente van Nederland en graag in
aanmerking wil komen voor herbenoeming. De commissaris heeft op 17 april 2019 aan de raad gevraagd daarover een aanbeveling te doen. Op maandagavond 9 september 2019 heeft de gemeenteraad besloten de heer Van ’t Erve aan te bevelen voor herbenoeming als burgemeester van Lochem.

De Vertrouwenscommissie heeft de gemeenteraad geïnformeerd
Voor de herbenoeming van burgemeesters geldt een formele procedure, voorgeschreven door de Minister van BZK. De gemeenteraad is deze procedure gestart op 23 april 2019 met het instellen van een Vertrouwenscommissie die de herbenoeming van de heer Van ’t Erve voorbereidt. Deze
Vertrouwenscommissie, bestaande uit de fractievoorzitters van Gemeentebelangen, VVD, CDA en
PvdA, heeft zich de afgelopen maanden een oordeel gevormd over het functioneren van de
burgemeester. Dit oordeel heeft de Vertrouwenscommissie op 9 september 2019 in een besloten
raadsvergadering besproken met de gemeenteraad. Op de werkzaamheden van de Vertrouwenscommissie en die van de raad rust geheimhouding.

Raadsbesluit 9 september 2019
De gemeenteraad heeft direct volgend op de beraadslagingen besloten de heer Van ’t Erve bij de Minister van BZK aan te bevelen voor herbenoeming als burgemeester van Lochem.

Verdere procedure
De aanbeveling van de gemeenteraad wordt via de Commissaris van Koning naar de Minister van BZK gestuurd. De Minister neemt op basis van deze aanbeveling en het daarbij gevoegde advies van de commissaris een besluit over de herbenoeming. Daarna zal de heer van ’t Erve opnieuw de eed afleggen. Dat doet hij “ in handen van de Commissaris van de Koning.