Wijziging verkeerssituatie Lochemse brug

Lochem – Vanaf eind september wordt er op proef een voorrangsregeling ingesteld op de Lochemse brug (Stationsweg) in Lochem. Personenauto’s mogen tegelijk over de brug. Vrachtwagens, bussen en landbouwvoertuigen niet. Verkeer mag met maximaal 30 km per uur op de brug rijden. Dit moet zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer en de wachttijd flink korter maken.

Auto’s kunnen tegelijk over de brug, groot verkeer niet
De maximum snelheid op de brug wordt 30 km. Borden en markeringen laten de weggebruiker zien hoe zij de brug over kunnen:
• Personenauto’s kunnen tegelijk, vanuit beide richtingen, over de brug.
• Personenauto’s kunnen tegelijk met vrachtwagens, bussen en landbouw verkeer over de brug.
• Vrachtwagens, bussen en landbouwvoertuigen kunnen niet langs elkaar. Zij kunnen alleen in één rijrichting over de brug rijden. Voor hen geldt de voorrangsregeling.

Betere doorstroming van het verkeer
De nieuwe situatie moet ervoor zorgen dat verkeer minder lang voor de brug moeten wachten en er zo een snellere doorstroming is.

Proef van twee maanden
De nieuwe maatregel is een proef en duurt twee maanden. Blijkt de proef een succes en wordt besloten dat de maatregel van kracht blijft, dan zal de situatie duren tot de opening van de rondweg Lochem.
De verkeerslichten die op dit moment het verkeer regelen, worden tijdens de proef gedoofd. Zij worden weggehaald als de voorrangsregeling een succes is. Als er ongewenst gedrag optreedt kunnen de verkeerslichten weer aangezet worden.

Belasting brug moet beperkt blijven
Een paar jaar geleden heeft Rijkswaterstaat de gemeente Lochem gevraagd het gewicht op de brug te beperken. Door het toenemende verkeer en het ouder worden van de brug verslechterde de staat van de Lochemse brug. Door het verkeer alleen in één richting tegelijk over de brug te laten rijden is de belasting minder geworden. Rijkswaterstaat heeft de situatie de laatste jaren in de gaten gehouden en het blijkt dat door deze maatregel de staat van de brug niet achteruit gaat.

Onnodige vertraging door verkeerslichten
Op dit moment moeten alle motorvoertuigen bij toerbeurt op elkaar wachten voor het rode stoplicht. Dit zorgt voor veel onnodige vertraging voor alle voertuigen. Met Rijkswaterstaat heeft de gemeente Lochem een overeenstemming bereikt voor een betere doorstroming. Het is belangrijk dat er geen twee vrachtwagens naast elkaar op de brug kunnen omdat dit dan te zwaar is. Door een voorrangsregeling in te stellen voor vrachtwagens, bussen en landbouwvoertuigen, verwacht de gemeente dat de doorstroming verbetert en de wachttijd korter wordt.