Muzehof Centrum voor de Kunsten landelijk gecertificeerd

Zutphen – Muzehof Centrum voor de Kunsten, regio Zutphen en Lochem, heeft op 3 juni een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet de organisatie aan de kwaliteitsnormen van Kwaliteit in Beeld die gelden voor Bibliotheken, Cultuurcentra en Taalhuizen.

De feestelijke onthulling van het gevel-certificaat vond plaats op woensdag 4 september jl. op de hoofdlocatie van de Muzehof in Zutphen.
De cultuurwethouders van de gemeente Zutphen, Mathijs ten Broeke, en de gemeente Lochem, Henk van Zeijts, onthulden het nieuwe bord naast de ingang.

Muzehof Centrum voor de Kunsten scoorde voor de certificering op veel onderwerpen positief. Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid van de organisatie en diensten. Met dit certificaat heeft Muzehof de bevestiging gekregen de organisatie, functies en diensten op een juiste manier uit te voeren en aan alle kwaliteitsnormen te voldoen. Het certificaat is vier jaar geldig.

De organisatie is erg blij met de uitslag. Lisette Lagerweij, directeur: “Mooi dat gezien wordt dat Muzehof een wendbare, flexibele en innovatieve organisatie is. We staan op de kaart als lokaal expertisecentrum op het gebied van cultuureducatie en -participatie. Daar werken we dagelijks hard aan met ons kleine basisteam.”
Een quote uit het rapport: “Muzehof is de culturele samenwerkingspartner die staat voor kwaliteit, continuïteit, innovatie en diversiteit op het gebied van cultuureducatie voor en participatie door jong en oud”.

Lagerweij haalt tot slot nog een mooi citaat aan van de auditor die namens CBCT langs geweest is. “De auditor was onder de indruk van de wijze waarop Muzehof vorm en inhoud geeft aan ambities en doelen. Dit is des te indrukwekkender gezien de kleinschaligheid van Muzehof en de relatief beperkte middelen die tot haar beschikking staan”.

Kortom, het CBCT is van mening dat Muzehof “haar zaakjes prima voor elkaar heeft. Vanuit een meerjarig ondernemingsplan is zij in staat om naast haar basispakket aan producten en diensten financieel ‘vrije ruimte’ te realiseren voor innovatie. Dit is in alle geledingen van Muzehof zichtbaar.
Muzehof staat midden in de lokale samenleving en werkt dan ook met vele partijen, ook buiten de lokale context, samen.” (citaat uit het auditrapport).

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s voor geletterdheid.