Aanpassen kapaanvraag N319 leidt tot intrekken bestaande aanvraag

Ruurlo – Gelderland werkt via het vervolg-participatieproces aan een aangepast plan voor de bomenkap aan de N319 tussen Ruurlo en Groenlo. Daaruit volgt een nieuwe aanvraag voor het kappen van bomen. In afwachting van deze aanpassingen trekt de provincie de bestaande aanvraag voor het kappen van bomen in.

Het publiceren van de provinciale kapaanvraag voor 343 bomen aan de N319 tussen Ruurlo en Groenlo heeft tot commotie geleid. Gelderland had een aanvraag ingediend bij de gemeente Berkelland als onderdeel van het groot onderhoud en laanherstel aan die weg. Naar aanleiding van de ontstane commotie heeft Gelderland het groot onderhoud uitgesteld en is een vervolg participatieproces gestart.

Vervolgparticipatieproces

In dit vervolg op het participatieproces betrekt Gelderland reacties op de voorgestelde plannen. Deze plannen licht Gelderland toe in het tijdelijke informatiecentrum aan de Stationsstraat 12 in Ruurlo. Ook neemt Gelderland nieuwe gegevens over de vitaliteit van de bomen en de mogelijkheden om bomen te verplanten mee. Tenslotte onderzoekt Gelderland op dit moment eventuele alternatieven voor het kappen van bomen, zoals de aanleg van geleiderails.

Nieuw overleg

Op basis van reacties in het informatiecentrum en nieuwe inzichten en gegevens werkt de provincie verder met de bomenwerkgroep waarmee de provincie in 2017 de plannen heeft besproken. In een eerste bijeenkomst bespreekt Gelderland de resultaten van nieuwe onderzoeken, de reacties uit het informatiecentrum en dilemma’s die langs de verschillende delen van de weg spelen. In een tweede bijeenkomst bespreekt de provincie nieuwe voorstellen voor maatregelen voor het behoud en het kappen van bomen. Daarna volgt een aangepaste aanvraag.

Vooruitlopend daarop trekt Gelderland deze week de bestaande aanvraag bij de gemeente Berkelland in.