Subsidie voor bestrijding van invasieve exoten in Gelderland

Regio – Terreinbeheerders, gemeenten en waterschappen kunnen vanaf 3 mei subsidie aanvragen bij de provincie Gelderland voor de bestrijding van invasieve exoten. Deze uitheemse plant- en diersoorten dreigen op sommige plekken alle andere planten en dieren te verdringen en daarmee bedreigen ze de biodiversiteit.

Schade

Invasieve exoten verdringen niet alleen inheemse soorten, maar zorgen daarnaast ook nog eens voor schade aan landbouw, gebouwen, dijken en wegen. Daarmee is bestrijding hard nodig en daar zijn provincies sinds vorig jaar verantwoordelijk voor. De provincie Gelderland heeft als eerste daarvoor een plan van aanpak gemaakt.

Japanse Duizendknoop

In het Gelderse plan staat de aanpak voor de plant- en diersoorten die op de Europese lijst staan en die schade kunnen toebrengen aan de biodiversiteit.Daarnaast staat in het Gelderse plan een aantal extra soorten die niet op de Europese lijst staan, maar die in Gelderland wel degelijk schadelijk zijn, zoals Japanse Duizendkoop en watercrassula.

Vijf soorten

De provincie pakt zelf de bestrijding op van soorten die nog maar weinig voorkomen of die nieuw zijn. In die gevallen geeft de provincie opdracht voor bestrijding en betaalt dat ook als het nodig is. Voor een aantal invasieve soorten die wel al wijdverspreid zijn, is nu deze subsidieregeling opgesteld. Daarbij ondersteunt de provincie Gelderland de terreinbeheerders bij de bestrijding van veelvoorkomende woekerende exotische soorten in natuurgebieden. Terreinbeheerders kunnen voor vijf soorten 95% van de bestrijdingskosten vergoed krijgen. Dat geldt voor bestrijding van de Aziatische duizendknopen, Canadese guldenroede, reuzenbalsemien, reuzenberenklauw en zonnebaars.

Gemeenten en waterschappen

Daarnaast wil de provincie de bestrijding buiten de natuurgebieden ook stimuleren. Gemeenten en waterschappen kunnen daarom een bijdrage van 10.000 euro krijgen als ze een gebiedsplan opstellen om de vijf wijdverspreide exoten aan te pakken.

Rivierkreeftjes

Er zijn in Nederland veel plant- en diersoorten die hier vroeger niet van nature leefden. Het merendeel, zo’n 2000 soorten, zorgt niet voor problemen. Een klein gedeelte, zoals de Aziatische duizendknopen, Amerikaanse vogelkers en Nijlgans, doet dat wel. Deze soorten verspreiden zich zo snel, dat andere soorten daardoor in het gedrang komen. Ook zorgen deze plant- en diersoorten voor schade aan landbouw, gebouwen, dijken en wegen. Zo lijken exotisch rivierkreeftjes onschuldig, maar maken deze dieren gaten in dijken.