Zutphense scholen aan de slag met duurzame huisvesting

Zutphen – De gemeente Zutphen stelt aan iedere school in Zutphen 10.000,- beschikbaar voor het verduurzamen van het gebouw. De scholen mogen zelf bepalen hoe dit budget het beste besteed wordt, als het maar bijdraagt aan een duurzamere huisvesting.

Projectgroep
Voor scholen en schoolbesturen kan het logischerwijs lastig zijn om goed te overzien wat de beste keuze is in het verduurzamen van het schoolgebouw. Daarom is er ter ondersteuning een projectgroep opgericht. Hierin werken WALHALLAb, technisch installatie bureau Kimenai uit Warnsveld en de gemeente Zutphen samen. Zo komt er per gebouw een plan met daarin een voorstel van maatregelen die leiden tot de meeste energiebesparing. De meeste schoolinstellingen in Zutphen willen meedoen. Het geld dat de gemeente beschikbaar stelt komt uit het duurzaamheidsbudget.

Eerste screening
Bij de eerste twee gebouwen is inmiddels een screening geweest. Dat zijn Kindcentrum Lea Dasberg, het naastgelegen kinderdagverblijf Kindercentrum.nl en het Kindcentrum de Plotter. Uit de eerste screening blijkt dat door het aanpakken van voor de hand liggende zaken zoals de verlichting en de verwarming al voor 19.000 kWh per jaar op het energieverbruik van het gebouw van de Lea Dasbergschool kan worden bespaard. Dit is enorm. Na een evaluatie zal vervolgens met de opgedane ervaring het project verder uitgebreid worden naar de andere schoolgebouwen. Wethouder Harry Matser zal op 14 maart het project in het zonnetje zetten en geeft een gastles over duurzaamheid op de Lea Dasbergschool.

NL Doet
Op zaterdag 16 maart, tijdens de landelijke NL Doet-dagen gaan teams van technisch installatiebureau Kimenai en WALHALLAb met leerlingen het schoolgebouw aan van het Kindcentrum Lea Dasberg aan de Markolle 3 verduurzamen. De materialen worden tegen gereduceerd tarief door elekrotechnische groothandel Koninklijke Oosterberg en de firma TONZON geleverd. De school zal met ouders en eventueel ook leerlingen zorgen voor ondersteuning en de catering. Op deze dag zullen ca. 545 lampen worden vervangen, diverse lamp armaturen worden aangepast en er wordt folie achter de verwarmingselementen aangebracht. Hierdoor zal het energieverbruik van de school drastisch afnemen.

Past bij de opgave van Zutphen
Wethouder Harry Matser, Duurzaamheid: “Dit is nou een voorbeeld waar ik erg enthousiast van wordt. Scholen die dagelijks werken met de generatie van de toekomst, gaan aan de slag met de eigen gebouwen. Ze worden zo mileuvriendelijker, de kinderen krijgen in de praktijk te zien dat alle beetjes helpen. Tevens zetten Kimenai en WALHALLAb zich hiervoor in. Wat mij betreft letterlijk en figuurlijk een schoolvoorbeeld van hoe iedere inspanning die we samen leveren voor een schoner Zutphen, bijdraagt aan onze grote opgave onderweg naar een energieneutrale gemeente.”