Uitkomsten panelonderzoek mantelzorg en vrijwilligerswerk Gemeente Lochem

Lochem – Veel inwoners uit de gemeente Lochem doen vrijwilligerswerk of geven mantelzorg. Dat geeft voldoening, maar zorgt ook voor overbelasting. Dit blijkt uit een meting onder de leden van het digitale inwonerpanel ‘Lochem Spreekt’. De gemeente Lochem is blij met de reacties op het onderzoek. Ze zijn belangrijk voor de voorstellen om vrijwilligers en mantelzorgers zo goed mogelijk te ondersteunen.

Uitkomsten
Het onderzoek liep in oktober. En paar zaken die uit het onderzoek komen zijn:

Vrijwilligers
– Van de deelnemers doet 63% vrijwilligerswerk voor gemiddeld 6 uur in de week. Dit sluit aan bij landelijk onderzoek (CBS). Van de deelnemers die geen vrijwilligerswerk doen, is 58% wel bereid om dit in de toekomst te gaan doen, met name in de buurt of in een vereniging.
– 10% van wie vrijwilligerswerk doet, ervaart regelmatig of vaak knelpunten. 40% ervaart die af en toe. De grootste knelpunten zijn dat vrijwilligerswerk moeilijk is te combineren met andere verplichtingen. Ook blijft er vaak te weinig tijd over voor de persoon zelf. Of het is emotioneel zwaar.
– 58% van de deelnemers die vrijwilligerswerk doen, kent de Vrijwilligerscentrale van Stichting Welzijn Lochem. Deze ondersteunt vrijwilligers en bemiddelt tussen vacatures voor vrijwilligerswerk en mensen die vrijwilligerswerk willen doen.

Mantelzorgers
– Van de deelnemers geeft 37% mantelzorg. Meestal is dat bij de ouders, maar het gebeurt ook veel bij de partner of de buren.
– Twee derde van de mantelzorgers haalt er voldoening uit. 18% voelt zich overbelast.
– De meeste mantelzorgers gaan met problemen of hulp- en ondersteuningsvragen naar familie, vrienden of een professional (huisarts, verpleegkundige).

In gesprek over wat er beter kan
Op basis van de uitkomsten, komt de gemeente met voorstellen om de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers waar nodig te verbeteren. De gemeente wil in ieder geval het beschikbare aanbod bekender maken, zoals het inloopspreekuur voor mantelzorgers, respijtzorg en de collectieve vrijwilligersverzekering. Met vrijwilligers, mantelzorgers en Stichting Welzijn Lochem overlegt de gemeente wat er daarnaast verbeterd kan worden.

Deelnemers
Van de ruim 1200 panelleden deden er 535 mee aan het onderzoek. Dat betekent dat het onderzoek betrouwbaar is.

Lochem Spreekt
Als u zich heeft aangemeld op www.lochemspreekt.nl ontvangt u gemiddeld 4 keer in het jaar een korte vragenlijst. Invullen gaat eenvoudig en kost u per keer 5 tot 10 minuten. Per keer beslist u of u wilt meedoen. U ontvangt altijd als eerste de resultaten van het onderzoek via e-mail. Als panellid heeft u invloed op belangrijke onderwerpen in de gemeente Lochem.