Gelderse Circulaire Estafette van Rheden naar Lochem

Lochem – Vrijdag 23 februari draagt gedeputeerde Michiel Scheffer het stokje van de Gelderse Circulaire Estafette over aan wethouder Trix van der Linden van gemeente Lochem en circulair ondernemer Ruud Kimenai. De komende week zet Lochem haar vele initiatieven voor afvalloos leven en werken in de etalage.

Green Capital
Nu Nijmegen in 2018 de duurzame hoofdstad van Europa is, laten provincie Gelderland en stichting Green Capital Challenges een duurzaam estafettestokje door heel Gelderland gaan om circulaire projecten in de spotlights te zetten. Een jaar lang wordt het Circulaire Estafettestokje doorgegeven van gemeente naar gemeente waarbij elke keer een circulair initiatief wordt uitgelicht. Het stokje verhuist 23 februari van Rheden naar Lochem.

Wasbare Luiers
Rheden nam 16 februari bij Kinderdagverblijf Marron het estafettestokje over van de gemeente Apeldoorn en organiseerde daarna een hele circulaire estafette in Rheden. Bamboobaby kreeg het estafettestokje voor hun wasbare wegwerpluiers. Daarna ging het stokje in Rheden achtereenvolgens naar inloophuis het Duynhuis in Dieren, zorgcentrum het Lorentzhuis in Velp. Groundlevel in Spankeren en tot slot naar GWW Ingenieurs in Dieren. Al deze organisaties ontvangen 23 februari van gedeputeerde Mischiel Scheffer een certificaat voor hun deelname aan de Gelderse circulaire estafette.

Circulair Kozijn
Na Rheden is op 23 februari Lochem aan de buurt. Ook in deze gemeente staat circulair werken hoog op de duurzaamheidsagenda. Zo is het gemeentehuis deels gebouwd met gerecycled materiaal. Veel bedrijven in Lochem maken werk van afval, zoals de circulaire installatiebouw van Kimenai en het project Circulair Kozijn van Kreunen Kunststoffen. Hierin staat niet alleen het hergebruik van houtproducten en houtgrondstoffen centraal, maar worden eveneens schadelijke emissies naar bodem, lucht en water voorkomen.

Duurzame Estafette
Het duurzame estafettestokje werd in 2014 door Stichting Green Capital Challenge in het leven geroepen. Nu Nijmegen in 2018 European Green Capital is, wil de stichting samen met provincie Gelderland het estafettestokje verder Gelderland inbrengen om circulaire projecten, een van de vijf thema’s van het Green Capital jaar, in de spotlights te zetten.

Afvalloze Provincie
Gedeputeerde Michiel Scheffer is trots op de groene initiatieven van de gemeenten: ‘Gelderland wil de eerste afvalloze provincie van Nederland zijn. In 2030 moet de circulaire economie in Gelderland zorgen voor 700 miljoen extra omzet, 5000 nieuwe banen en 50% minder grondstofgebruik. Samen met gemeenten als Rheden en Lochem maken we werk van een ‘groene’ economie, waarin afval de nieuwe grondstof is’.