Buitengebied Lochem over op ‘Inzamelen op maat’

Lochem – Inwoners van het buitengebied van Lochem gaan per 3 april 2018 ‘inzamelen op maat’. Dat betekent dat Circulus-Berkel de grijze en groene container voortaan op afspraak leegt. Verder krijgen de meeste Lochemse huishoudens dit voorjaar een container voor de papierinzameling.

Doel van ‘Inzamelen op maat’ is meer service te bieden aan de inwoners van het buitengebied en de inzameling efficiënter te laten verlopen. Inwoners van het buitengebied kunnen vanaf 3 april de grijze en groene container elke week aanbieden. Zij bepalen zelf hoe vaak zij de container laten legen. Hiervoor melden zij de container vóór de inzamelronde digitaal of telefonisch aan. Op basis van de aanmeldingen wordt een efficiënte route gepland. ‘Inzamelen op maat’ geldt niet voor huishoudens aan doorgaande wegen omdat de inzamelwagen daar toch al langs komt.

Ervaringen
De gemeente Lochem heeft met de invoering van ‘Inzamelen op maat’ eerst de resultaten afgewacht van een proef in de gemeente Bronckhorst. Ook deze gemeente heeft een uitgestrekt buitengebied waar adressen soms ver uit elkaar liggen. Uit de evaluatie in Bronckhorst blijkt dat het aantal aanbiedingen van de grijze container met 20 procent is gedaald en dat de containers voller worden aangeboden. Ook nam de hoeveelheid restafval en gft af. De inwoners waardeerden ‘Inzamelen op maat’ met een 7.

Papiercontainer
Dit voorjaar verandert ook de papierinzameling in grote delen van de gemeente Lochem. Vanaf 3 april zamelen verenigingen en scholen samen met Circulus-Berkel oud papier in met papiercontainers. Inwoners krijgen hiervoor een 240 liter container ter beschikking. De wijziging is samen met de verenigingen en scholen voorbereid. De nieuwe manier van inzamelen heeft als doel de inzameling voor de vrijwilligers veiliger en minder belastend te maken. Daarnaast is het doel meer papier gescheiden in te zamelen. De opbrengst van het oud papier blijft ten gunste van de inzamelende verenigingen en scholen komen. Wie geen papiercontainer wil, kan zich ervoor afmelden.

Informatie
Inwoners van Lochem die te maken krijgen met de veranderingen, krijgen binnenkort informatie thuisgestuurd. Eerder was al besloten dat met ingang van april het restafval eens per vier weken wordt ingezameld in plaats van eens per twee weken, omdat inwoners de grijze container al minder vaak aanbieden. Inwoners van de gemeente Lochem kunnen vanaf april restafval ook wegbrengen naar ondergrondse containers. Zij krijgen hiervoor binnenkort een nieuwe milieupas.

Raad
In april 2017 heeft de gemeenteraad het Uitvoeringsplan Afval en Grondstoffen gemeente Lochem 2017-2018 vastgesteld. Het college informeerde de raad op 22 februari over de voortgang van twee maatregelen uit het plan die moeten leiden tot een vermindering van de hoeveelheid restafval: ‘Inzamelen op maat’ en veranderingen van de inzameling van oud papier.