Natuurlijke rubber uit paardenbloemen ontvangt Europese en Gelderse bijdrage 

Op een rendabele en milieuvriendelijke manier natuurrubber uit paardenbloemen halen. Om met deze slimme en duurzame innovatie tot een goed en winstgevend product te komen, gaat een consortium van bedrijven in Gelderland verder onderzoek uitvoeren. Want dit product kan een grote bijdrage leveren het verminderen van CO2 uitstoot en vormt een grote innovatie. Daarbij worden zij gesteund door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de provincie Gelderland.

Van Plant naar Band
Tussen 2014 en 2018, hebben Keygene N.V., Universiteit Wageningen en andere industriële partners en onderwijsinstellingen onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van de Russische paardenbloem. Daaruit kwam naar voren dat deze paardenbloem een alternatief vormt voor de rubberboom als het gaat om het winnen van grondstoffen voor rubber. Daarbij is ook de technische en economische haalbaarheid onderzocht om natuurrubber en inuline (zoetstof) rendabel te produceren met deze paardenbloem . De resultaten van dit onderzoek waren hoopgevend. Om de hele keten van plant tot rubber op te schalen naar een kwalitatief goed en winstgevend product , is meer onderzoek nodig. Deze stappen zetten de partijen met het project van Plant naar Band (Plan-B) nu.

Herontdekt
De wortel van de Russische paardenbloem bestaat voor een grot deel uit latex en daarnaast uit andere stoffen die commercieel interessant kunnen zijn, zoals inuline. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd in Duitsland en de Sovjet-Unie al rubber gewonnen uit deze paardenbloem, maar dit is in de vergetelheid geraakt door de opkomst van aardolie. In de huidige tijd, waar duurzaamheid en een biobased economy steeds belangrijker worden, is dit proces door Keygene N.V. en de Universiteit Wageningen herontdekt.

Het consortium, dat dit vervolgonderzoek uitvoert, bestaat uit Barinvest (Nijmegen), Keygene (Wageningen) en Future Materials Centre (Arnhem). Zij ontvangen een subsidiebedrag van € 531.750. De totale kosten bedragen € 1.329.374.

OP Oost 2014-2020
In het EFRO- Programma OP Oost werken Gelderland en Overijssel samen met de EU aan structurele versterking van de economie in Oost Nederland. Bij het merendeel van de gesubsidieerde projecten werken twee of meer bedrijven en kennisinstellingen samen. Hierdoor ontstaan nieuwe producten, slimmere manieren van produceren en nieuwe verdienmodellen.