Sneller innoveren door meer samenwerking tussen mkb-bedrijven

Warme voeten op een betonvloer door een slimme zandzuigrobot, aspergefolie reinigen om opnieuw te kunnen gebruiken, slim communiceren bij medicijnbeoordelingen en een multifunctionele elektrische grondverzetmachine. Dit zijn innovaties van Gelderse midden- en klein-bedrijven (mkb). Voor het versnellen van deze innovaties naar nieuwe producten werken deze mkb-bedrijven samen met andere mkb-ers. Provincie Gelderland ondersteunt deze samenwerking. Want deze nieuwe producten helpen bij de aanpak van klimaatverandering, betere gezondheid en circulaire economie. Dit jaar helpt de provincie meer dan 20 bedrijven. Provincie Gelderland werkt samen met het Rijk aan deze subsidieregeling.

Christianne van der Wal, gedeputeerde Economie en Innovatie: “Voor een sterke Gelderse economie hebben we innovatieve bedrijven nodig. Zij maken het verschil. Want met hun innovaties helpen ze om Gelderland gezonder te maken, minder CO2 uit te stoten, minder afval te produceren, en slimmer te produceren. En tegelijkertijd verdienen ze met deze oplossingen geld én zorgen voor inkomen en werkgelegenheid.

Energietransitie: warme voeten met behulp van een slimme zandzuigrobot 

Voor het isoleren van betonen vloeren, die direct op zandgronden liggen, ontwikkelt Takkenkamp een nieuwe isolatiemethode. Met deze alternatieve isolatiemethodiek kunnen woningen op zand zonder overlast voor de bewoners worden geïsoleerd. Een prototype zandzuigrobot (zelfsturend en compact) zuigt de grond weg, zodat daarna isolatie kan worden aangebracht. In samenwerking met een gespecialiseerd bedrijf in blaas- & zuigtechniek (Kooiker Zuigtechniek) gaat Takkenkamp nu deze zandrobot ontwikkelen, zodat die veilig op diepte een constante laag kan wegzuigen. Met een hoge snelheid en zonder daarbij last te hebben van objecten die in het zand worden aangetroffen

Agrofood: aspergefolie reinigen om recyclen mogelijk te maken

In de agrarische voedselindustrie komen veel kunststoffen voor bijvoorbeeld in de vorm van folies. Zo gebruiken aspergetelers folie voor het afdekken van hun planten. Deze folie wordt een aantal jaren gebruikt en dan vervangen. Deze folie bestaat uit één soort kunststof maar is door vervuiling met zand moeilijk te recyclen. Gezien de omvang van deze vervuiling en oprolmethode is afvoer nagenoeg onmogelijk en anders heel kostbaar. In dit project werkt Clear Polymers uit Apeldoorn aan een mobiele machine om deze plastics op locatie voor te reinigen.Voor het besturingssysteem van deze machine gaat Clear Polymers samenwerken met Beking Industriële Automatisering. Zodat deze innovatieve machine voor het reinigen van aspergefolie de stap richting marktintroductie kan zetten.
Met als resultaat het op industriële schaal reinigen van met zand vervuilde aspergefolies, zodat de folie gerecycled kan worden naar hoogwaardig LDPE-regranulaat. Dat weer gebruikt kan worden voor nieuwe folies.

Health: MijnMedicatie: nieuwe diensten rond medicatiebeoordelingen

ConnectedCare uit Nijmegen werkt samen met Vitavanti Healthcare Solutions aan nieuwe diensten rond het personaliseren van medicatieplannen. De aandacht richt zich speciaal op medicatiebeoordelingen, waardoor apothekers en andere zorgverleners het medicijngebruik van patiënten realtime digitaal monitoren, evalueren en direct kunnen bijsturen. Ook de patiënt zelf krijgt een actieve rol rond het eigen medicijnengebruik. Deze innovatie vermindert het risico op foutieve medicatie-inname en vermijdbare ziekenhuisopnamen en verbetert de gezondheid van de patiënt.

Maakindustrie: multifunctionele elektrische grondverzetmachine

De firma Ahlmann uit Ammerzoden werkt aan een nieuwe elektrische mobiele graafmachine om de grond, weg en waterbouw te verduurzamen. Met aandacht voor efficiency wil Ahlmann een gebruiksvriendelijke machine realiseren. Hierbij maakt zij gebruik van aparte aandrijfmogelijkheden voor zowel de giekbediening als de voortbeweging via wielen. Dit zorgt voor minder energieverbruik en minder grote accu’s, zodat deze mobiele grondverzetmachine een volledige werkdag te gebruik is. Om deze volledige elektrische bouwmachine te realiseren gaat Ahlmann samenwerken met een bedrijf dat gespecialiseerd is in de elektrificering van vrachtauto’s. Met deze samenwerking wil Ahlmann de stap versnellen naar een volledig elektrisch aangedreven bouwmachine, die bijdraagt aan milieuvriendelijk en duurzaam bouwen.

Met de 20 projecten uit de Regeling MIT R&S Samenwerkingsprojecten is een totaal bedrag van 10,9 miljoen euro gemoeid.