Rijk helpt bij extra kennis woningbouwplannen 

De provincie ontvangt 2,8 miljoen euro van het rijk. Dat geld zet de provincie Gelderland in voor gemeenten om menskracht in te huren voor woningbouwplannen. Hiermee kunnen plannen voor woningbouw worden versneld.

Het gaat bijvoorbeeld om de inhuur experts. Zoals juristen die helpen bij het afgeven van vergunningen en planeconomen die de haalbaarheid van bouwplannen doorrekenen.

Gedeputeerde voor wonen, Peter Kerris: ”De woningnood in Gelderland is hoog. Starters, doorstromers en ouderen kunnen geen woning meer vinden. Met het Actieplan gaan we in 5 jaar 45.000 nieuwe woningen bouwen. Sneller, betaalbaar en flexibel. Goed om te zien dat het Rijk daar financieel aan bij draagt. Want de schop moet de grond in.”

De provincie wil de komende vijf jaar ondersteunen bij het versnellen van de bouw van 45.000 huizen. Hiervoor heeft zij samen met onder andere gemeenten, regio’s, woningbouwcorporaties, bouwers en beleggers en ontwikkelaars het Actieplan Wonen gemaakt. Dit plan bevat verschillende acties om woningbouw te versnellen. In de provincie Gelderland is een tekort aan betaalbare huizen voor starters, alleenstaanden en ouderen met een laag of middeninkomen. Gemeenten kunnen deze hulp van experts aanvragen bij de provincie. Deze ondersteuning geldt voor woningbouwprojecten die uiterlijk 1 januari 2025 zijn gestart.