Gemeente hoopt met vragenlijst op input voor omgevingsbeleid

LOCHEM – Hoe wilt u wonen en leven in 2030? Dat is de centrale vraag die de gemeente Lochem aan haar inwoners stelt. Sinds woensdag 25 november kunnen zij meedenken over de toekomst van hun gemeente door het invullen van een vragenlijst. Ook ondernemers en (belangen)organisaties mogen hun mening geven.

In de vragenlijst komen verschillende onderwerpen aan de orde zoals wonen, werken, toerisme en recreatie, landbouw en landschap. Ook zijn er vragen over welke randvoorwaarden belangrijk zijn voor zonne- en windenergie. De gemeente heeft de ambitie in 2030 energieneutraal te zijn en is daarom bezig met het maken en aanpassen van de beleidsplannen voor het opwekken van duurzame energie met windmolens en zonneparken. De mening van inwoners is belangrijke informatie voor zowel de beleidsplannen als voor het schrijven van een omgevingsvisie. Iedere gemeente moet zo’n visie opstellen, in het kader van de nieuwe Omgevingswet die op 1 januari 2022 van kracht wordt.

Eenvoudiger
Met die Omgevingswet wil de overheid de regels voor de leefomgeving vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks makkelijker is om initiatieven zoals bijvoorbeeld een bouwproject te starten of een ander idee buiten uit te voeren. Daarvoor is het belangrijk dat de gemeente vastlegt hoe zij de komende jaren met verschillende onderwerpen wil omgaan.
Gestart wordt met het maken van een eerste schets van zo’n omgevingsvisie, op basis van een zogenaamde houtskoolschets. Een visie over hoe de gemeente Lochem in 2030 er uit zou moeten zien. Geïnteresseerden kunnen deze inzien op onderstaande website maar voor het invullen van de vragenlijst is dat niet per se nodig. Met de informatie uit de vragenlijst maakt de gemeente vervolgens een ontwerp-omgevingsvisie waarover in het voorjaar met verschillende kernen in de gemeente wordt gesproken.

Toekomst
De vragenlijst kan tot 20 december worden ingevuld en is eveneens te vinden op onderstaande website. Mensen die de vragenlijst liever op papier invullen kunnen bellen met 0575-760227. Zij krijgen dan de vragenlijst toegestuurd met een gratis retourenvelop.
De vragenlijst over zonne- en windenergie kan tot en met 15 december worden ingevuld en is te vinden op de als tweede genoemde website. Ook hier kan een papieren vragenlijst worden opgevraagd door te bellen met onderzoeksbureau Citisens via 0800–7575755 (gratis). Mensen krijgen de vragenlijst met een gratis retourenvelop toegestuurd. In februari worden er digitale bewonersavonden gehouden over zonne- en windenergie.

www.lochem.nl/omgevingswet
www.lochem.nl/energie2030