Hernieuwde afspraken in de regio over wonen: ook Zutphen mag meer woningen bouwen

bouwen

Zutphen- In de Cleantech Regio worden de komende tijd meer woningen gebouwd. Dat zijn de deelnemende gemeenten samen met de provincie Gelderland overeengekomen. Voor Zutphen betekent dit dat de gemeente de komende tien jaar zo’n 2700 woningen mag bouwen.

Wethouder Wonen Mathijs ten Broeke: ‘Ik ben blij met de nieuwe afspraken. Wij krijgen hierdoor ruimte om goede woningen bij te bouwen, die een aanvulling zijn op onze huidige woningvoorraad en tegelijkertijd passen bij de vraag van onze inwoners. Dit draagt bij aan Krachtig Zutphen en ons Coalitieakkoord 2018 -2022. Wij verwachten dat we hierdoor onze woningvoorraad evenwichtiger maken en doorstroming kunnen bevorderen.’

Woningbouwambitie
De nieuwe afspraken zijn vastgelegd in de herijkte regionale woonagenda. Ten Broeke: ‘Dit is belangrijk voor onze gemeente omdat wij hiermee gezamenlijk verder kunnen werken aan onderwerpen die niet alleen voor Zutphen maar ook voor de andere regiogemeenten belangrijk zijn. We zien dat de druk op de woningmarkt steeds meer toeneemt, er meer inzet nodig is op de betaalbaarheid van wonen en dat we regionaal moeten werken aan huisvesting van arbeidsmigranten. Niet in de laatste plaats hebben we als gemeente ook extra woningbouwambitie.’

Nieuwe aantallen
Voor de komende jaren is een nieuwe afspraak gemaakt over de aantallen bij te bouwen woningen. Dit aantal is fors hoger dan de vorige jaren. Zutphen mocht (incl. een maatwerkafspraak) in de periode 2018 tot en met 2026 maximaal 1325 woningen toevoegen. Bij de herijking kwam uit de huidige prognose een trend naar voren waarbij we zien dat de regio groeit. Nu zijn er nieuwe aantallen vastgesteld voor 2020 tot en met 2030 voor alle gemeenten in de Cleantech Regio. Daarin is te zien dat voor onze gemeente in die periode maximaal 2700 woningen (netto) aan de woningvoorraad mogen worden toegevoegd. Netto wil zeggen dat er al rekening is gehouden met sloop.

Regionale woonagenda 2018 – 2023
In 2018 hebben de 8 gemeenten van de Cleantech Regio (Deventer, Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen) gezamenlijk en in afstemming met de provincies Gelderland en Overijssel de regionale woonagenda 2018 – 2023 gemaakt en door de colleges van B&W laten vaststellen. Het is een document van en voor de gemeenten over thema’s en onderwerpen op het gebied van wonen die de gemeenten gezamenlijk erg belangrijk vinden. Daarnaast zijn ook de netto) aantallen woningen die per gemeente tot en met 2026 mochten worden gebouwd vastgelegd.
Nieuwe afspraken in addendum
De regionale woonagenda is nu, als vinger aan de pols, geëvalueerd en op basis daarvan is het document aangepast. Met dit ‘Addendum op de Regionale woonagenda 2018-2023 inclusief nieuwe bandbreedte woningbouw 2020-2040’ hebben de colleges van B&W ingestemd. Het addendum zal vanaf nu door alle gemeenten, waaronder Zutphen, verder worden uitgevoerd.