MicroMania: Klein leven groots beleven in Lochem

Lochem- Zoo Consultants wil aan de Zutphenseweg in Lochem een science center, een kleine dieren zoo en natuurbeleving ‘MicroMania’ ontwikkelen. Doel is inwoners van de regio Achterhoek en recreanten een unieke natuurbeleving te bieden op bijzondere en spectaculaire wijze, zodat de bezoeker verzekerd is van een blijvende herinnering. Het college is enthousiast over dit initiatief. Het zet de Achterhoek en de gemeente flink op de kaart en biedt werkgelegenheid. Daarom stelt het college aan de raad voor om het plan goed te keuren.

Al enige tijd is de gemeente in gesprek met Zoo Consultants over de ontwikkeling van elkweervoorziening ‘Micromania’. Meer toeristen en bezoekers naar de gemeente trekken was een van de speerpunten uit de visie Recreatie en Toerisme. Wethouder Eric-Jan de Haan: “Het kan niet anders of een elkweervoorziening zoals MicroMania oefent een aantrekkingskracht op inwoners en recreanten uit. Het initiatief geeft met een verwachting van 65 banen (full- en parttime) ook een positieve impuls aan de economie”. Wethouder Bert Groot Wesseldijk: “MicroMania past prima op de plek die Zoo Consultants uitkoos. Zeker vanwege de ligging aan de provinciale weg en op de manier waarop ze het initiatief inpassen in het landschap. Wij kunnen dus alleen maar blij zijn met de komst van MicroMania”.

Waar komt Micromania?
Voor de realisatie van het belevingscentrum heeft Zoo Consultants zo’n 7 hectare nodig. Het bedrijf vond die plek aan de Zutphenseweg (N346)/Kelhoutsweg in Lochem. Peter Wolters: “Daar is voldoende ruimte, het ligt dichtbij stad Lochem en in een overgangsgebied tussen bebouwing en buitengebied. Ook is de plek goed toegankelijk vanaf de N346 en A1/N332, zonder dat de bebouwde kom van Lochem er hinder van zal ondervinden. Op de 7 hectare komen onder andere een gebouw en een natuurparkeerterrein. Zoo Consultants houdt voor een goede landschappelijke inpassing maar liefst 4 hectare vrij.

Zoo Consultants en Partners
Zoo Consultants is gespecialiseerd in het ontwikkelen van verrassende natuurbelevingen en vernieuwende dômes. Peter Wolters van Zoo Consultants: “Het gaat ons daarbij vooral om recreatie te combineren met natuur-experience en natuureducatie, maar MicroMania maakt bezoekers ook bewust van de broosheid van onze planeet, het belang van biodiversiteit en de kwetsbaarheid van planten en dieren op onze aarde en binnen onze leefomgeving. Daarmee past MicroMania uitstekend in een groene gemeente als Lochem”.

Hoe verder?
Om de ontwikkeling mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan nodig. En er komt een landschappelijk inpassingsplan. De percelen hebben de bestemmingen ‘agrarisch’ en ‘bos’. Bedrijvigheid is er dus niet toegestaan. De initiatiefnemers hebben nu een plan op hoofdlijnen als principevoorstel aan de gemeente voorgelegd. Als de raad akkoord gaat met het plan, kan de planologische procedure die nodig is, voorbereid en opgestart worden.

Meer informatie:
Meer informatie over MicroMania is te lezen op www.micromanialochem.nl. Via deze dynamische website kunt u de ontwikkelingen volgen en zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Heeft u andere vragen, dan kunt u mailen naar: info@micromanialochem.nl