Gemeente Lochem wil onderzoek naar joods vastgoed

kaars

Lochem – In de Tweede Wereldoorlog heeft de bezetter joodse eigenaren van huizen gedwongen hun huis te verkopen. Kort geleden is daarover informatie online beschikbaar gekomen door een samenwerking van het Nationaal Archief en het Kadaster. Daaruit blijkt dat dit ook in de voormalige gemeenten Gorssel en Lochem is gebeurd. Na de Tweede Wereldoorlog heeft een vorm van rechtsherstel plaatsgevonden, maar het college vindt het belangrijk om te onderzoeken hoe dat is gebeurd.
Uit de administratie die in de Tweede Wereldoorlog is bijgehouden blijkt dat het gaat om 28 panden. Vier daarvan zijn gekocht door de voormalige gemeentebesturen. Deze krijgen extra aandacht in het onderzoek.

Onafhankelijk onderzoek
Het college stelt de raad voor het onderzoek te laten doen door een onafhankelijk onderzoeker met kennis en ervaring op dit gebied. Het onderzoek richt zich op de vraag hoe de voormalige gemeentebesturen het rechtsherstel hebben aangepakt. Is recht gedaan aan de voormalig eigenaren, hun nabestaanden en erfgenamen. Zijn zij goed bejegend? Heeft er voldoende rechtsherstel plaatsgevonden? Minder bekend is dat er mogelijk ook agrarische gronden zijn onteigend. Het voorstel is de onderzoeker daarnaar een verkenning te laten doen. Uit de verkenning moet blijken of nader onderzoek zinvol is.

Maatschappelijke klankbordgroep
Een maatschappelijke klankbordgroep zal het onderzoek begeleiden. In de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers namens de joodse gemeenschap, de historische verenigingen en vanuit het regionaal archief.

Vragen in het onderzoek
Vragen die in het onderzoek aan de orde komen zijn: Zijn in de gemeente alle panden die van joden waren na de oorlog teruggegeven aan de oorspronkelijke joodse eigenaren of hun erfgenamen? Onder welke voorwaarden zijn de panden teruggegeven en welke kosten moesten de joodse eigenaren daarvoor maken?

Besluitvorming en start
Als de gemeenteraad instemt met het onderzoek start het in mei 2021. De verwachting is dat de resultaten eind 2021 bekend zijn.