Denk mee over de toekomst van de gemeente Lochem Een omgevingsvisie voor Lochem: Hoe woon en leef jij in 2030?

lochem

Foto: Extra nieuws

Hoe wilt u wonen en leven in 2030? Dat is de centrale vraag die de gemeente Lochem aan haar inwoners stelt. Vanaf woensdag 25 november kunnen inwoners van de gemeente Lochem meedenken over de toekomst van de gemeente Lochem. Via een vragenlijst kunnen inwoners, ondernemers en belangen)organisaties hun mening geven over hoe zij de toekomst van de gemeente Lochem zien.

In de vragenlijst komen verschillende onderwerpen aan de orde zoals wonen, werken, toerisme en recreatie, landbouw en landschap. Ook zijn er vragen over welke randvoorwaarden belangrijk zijn voor zonne- en windenergie. De gemeente heeft de ambitie in 2030 energieneutraal te zijn en is daarom bezig met het maken en aanpassen van de beleidsplannen voor het opwekken van duurzame energie met windmolens en zonneparken. De mening van inwoners is belangrijke informatie voor zowel de beleidsplannen als voor het opstellen van een omgevingsvisie. Iedere gemeente moet een omgevingsvisie maken in het kader van de nieuwe Omgevingswet die 1 januari 2022 van kracht wordt.

De Omgevingswet en de omgevingsvisie
Vanaf 2022 geldt er een nieuwe wet: de Omgevingswet. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor de leefomgeving vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks makkelijker is om initiatieven zoals bijvoorbeeld een bouwproject te starten of een ander idee buiten uit te voeren. Daarvoor is het belangrijk dat de gemeente in een omgevingsvisie vastlegt hoe zij met verschillende onderwerpen wil omgaan de komende jaren.

Houtskoolschets van de omgevingsvisie
Gestart wordt met het maken van een omgevingsvisie. Een visie over hoe de gemeente Lochem in 2030 er uit zou moeten zien. Er is een eerste schets gemaakt, een zogenaamde houtskoolschets van de omgevingsvisie. Geïnteresseerden kunnen deze inzien op www.lochem.nl/omgevingswet maar dat is niet noodzakelijk voor het invullen van de vragenlijst. Met deze informatie maken men een ontwerp-omgevingsvisie waarmee men in het voorjaar met verschillende kernen in de gemeente in gesprek kunnen gaan.

Denk mee over de toekomst van Lochem
De vragenlijst kan tot 20 december 2020 worden ingevuld en is vanaf 25 november 12.00 uur te vinden op www.lochem.nl/omgevingswet Mensen die de vragenlijst liever op papier invullen kunnen bellen met 0575 760 227 en krijgen dan de vragenlijst toegestuurd met een gratis retourenvelop.

Denk mee over zon en wind in Lochem
De vragenlijst over zonne- en windenergie kan tot en met 15 december worden ingevuld en is te vinden op www.lochem.nl/energie2030 Een papieren vragenlijst kan opgevraagd worden door te bellen met onderzoeksbureau Citisens via 0800 – 75 75 755 (gratis). Mensen krijgen de vragenlijst met een gratis retourenvelop toegestuurd. In februari wordt er een digitale bewonersavonden over zon en windenergie gehouden.